Zorgen over nieuwe regels weidevogelbeheer

Grutto breed
Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
Door Wiebo de Vries op 12 februari 2021 om 15:45

Zorgen over nieuwe regels weidevogelbeheer

Via LTO Noord is naar buiten gebracht dat de provincie werkt aan nieuwe regels voor handhaving van de zorgplicht voor weidevogels. Deze regels zorgen voor onrust bij boeren. De ChristenUnie krijgt ook vragen van leden over deze nieuwe regels. Door het stellen van schriftelijke vragen wil de fractie weten of er overleg is geweest met het werkveld.

De nieuwe regels worden onderdeel van de nieuwe omgevingsverordening. Zo zouden percelen eerst door een vogelwachter moeten worden gescand op weidevogels en nesten voordat een boer er aan het werk gaat. Ook mogen boeren ’s avonds en ’s nachts niet aan het werk, tenzij ze kunnen aantonen dat er geen dieren in het perceel zitten. Dat zorgt voor een hoop frustratie bij de boeren.

De verordening komt aan het eind van dit jaar ter vaststelling in Provinciale Staten. De berichtgeving van LTO Noord, vinden de ChristenUnie en het CDA zorgelijk genoeg om nu al vragen te stellen. De uitvoerbaarheid wordt namelijk zeer in twijfel getrokken door LTO Noord en het KollektivenBeried Fryslân. Statenlid Wiebo de Vries: “Op deze wijze neemt het draagvlak voor weidevogelbeheer snel af en komt de relatie met de vogelwachter onder druk te staan. Dat zou rampzalig zijn voor de weidevogels. Dat is het laatste wat iedereen wil.”

Bijlagen

Labels: , ,