Ondernemend Fryslân: Samen naar een brede welvaart

Geld.jpg
Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
Door Matthijs de Vries op 20 januari 2021 om 20:07

Ondernemend Fryslân: Samen naar een brede welvaart

De economie van Fryslân heeft zich de afgelopen jaren positief ontwikkeld. Vlak voor de corona uitbraak was er nooit eerder zoveel werk in onze provincie en de werkloosheid was lager dan ooit. Ondernemers, kennisinstellingen en andere maatschappelijke partners hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan economische samenwerking in Fryslân. Met het bestuursakkoord “Lok op 1” wil de provincie dit doortrekken naar een breder en hoger welvaartsniveau.

Het versterken van de regionale economie is één van de kerntaken van de provincie en onderdeel van onze welvaart. Hoewel het gemiddelde productieniveau in Fryslân tot een derde lager ligt dan in de rest van Nederland en daarmee ook het inkomen, geeft 92% van de Friezen aan gelukkig te zijn. Daarmee is Fryslân koploper. Brede welvaart is meer dan economie, maar gaat hand in hand met rijkdom aan natuur, leefbaarheid, sterke sociale structuren en gezondheid.

Tijdens de Statenvergadering op 20 januari jl. wordt het nieuwe economische beleid besproken. Statenlid Matthijs de Vries kan zich goed vinden in de filosofie van brede welvaart en de fractie van de ChristenUnie kan instemmen met deze nota. De ambities op het gebied van circulaire economie stemmen hoopvol, maar vragen ook om realisme. Daarom vraagt de ChristenUnie aandacht voor circulaire economie in het onderwijs. Duurzaam investeren in circulaire economie begint bij investeren in het onderwijs. De ChristenUnie ziet graag dat de provincie in samenwerking met onderwijsinstellingen gaat kijken hoe zij het circulaire denken in het onderwijs kan stimuleren en borgen. Het voorstel wordt aangenomen.

 

Bijlagen

Labels: