Nieuwe aanbesteding openbaar vervoer

Bus Arriva.jpgwoensdag 27 november 2019 18:12

Gaan we straks anders reizen? Hoe ziet het busvervoer er dan uit? Provinciale Staten besloten eerder al dat ze alle bussen elektrisch willen laten rijden in 2030 maar aan welke uitgangspunten moet het vervoer nog meer voldoen?

Goede bereikbaarheid van het platteland
De ChristenUnie vindt het belangrijk dat het platteland goed bereikbaar is en blijft. Dat komt de leefbaarheid ten goede. In sommige gevallen rijden bussen nu leeg rond. Het is een grote uitdaging om met de bestaande middelen zo goed mogelijk in te spelen op vraag en aanbod van het busvervoer. In de Nota van Uitgangspunten voor de nieuwe periode van 2022 – 2032 is 10% flexibiliteit opgenomen. Dat geeft de provincie de kans om de bereikbaarheid van het platteland tijdens de contractduur op een andere wijze in te vullen. Statenlid Matthijs de Vries vraagt zich af of deze 10% wel voldoende is. Hij wil dat de provincie ruimte houdt om tijdens de periode van tien jaar te vernieuwen of te veranderen. 

Schoon en duurzaam vervoer
De provincie zet de komende jaren in op elektrische bussen. De ChristenUnie ondersteunt dit van harte. Samen met CDA, PvdA, VVD, FNP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en D66 dringen we er op aan om vooruitstrevend aan de slag te gaan met de elektrificatie van het busvervoer. Het liefst zien wij dat in 2025 70% van de bussen elektrisch rijdt. In de huidige afspraken staat dat bussen na 12 jaar zijn afgeschreven. Volgens Matthijs de Vries hebben de nieuwe bussen een langere levensduur en zouden ze ook langer kunnen rijden. Hij is blij met de toezegging van gedeputeerde Fokkens om dit te onderzoeken.

Ketenknooppunt
‘Wie weet er een nieuwe naam voor Ketenknooppunt?’ Matthijs de Vries daagt de Statenleden uit tijdens de vergadering van 27 november om met een nieuwe Friese naam te komen. ‘Dit woord is veel te lang,' zegt hij. Matthijs denkt zelf aan het woord: ‘Skeakelpunt’. Een ketenknooppunt is een overstapplek (zogeheten hub) aan de randen van steden en in het landelijk gebied. Op die plaatsen zijn altijd voldoende vervoersmiddelen beschikbaar, als alternatief voor of aanvullend op eigen vervoer. Matthijs wil dat er meer voorzieningen bij de verschillende ketenknooppunten komen. Denk aan fietsenstallingen, wachthuisjes, e-bikes, deelauto’s en oplaadpunten. Hij roept het college op om daar waar er minder reizigers zijn nog eens kritisch te kijken naar de voorzieningen. ‘Op deze manier kun je het openbaar vervoer aanmoedigen,’ zegt hij. 

Weet u een mooie naam voor Ketenknooppunt? Laat het ons weten via: christenunie@fryslan.frl

« Terug

Archief > 2019

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari