Nieuwe Dorpshuizenregeling

Iepen Mienskipsfûns2.jfifwoensdag 27 november 2019 21:22

In de Friese dorpen en wijken is en blijft behoefte aan een ontmoetingsplek. Daarbij is vorig jaar de wens uitgesproken om de regeling eenvoudiger te maken. Tijdens de vergadering van 27 november ligt er een nieuw voorstel voor ontmoetingsplekken.

Het nieuwe voorstel houdt in dat de oude Dorpshuizenregeling komt te vervallen en dat ontmoetingsplekken voortaan subsidie aan kunnen vragen bij het Iepen MienskipsFûns (IMF). Door het onderbrengen van de ontmoetingsplekken-subsidie in het IMF is er in totaal meer geld beschikbaar dan in de oude regeling. Ook is de regeling flexibeler en verruimt ten opzichte van de oude Dorpshuizenregeling. Binnen het IMF kunnen niet alleen dorpshuizen subsidie aanvragen, ook andere ontmoetingsplekken in dorpen én wijken hebben de mogelijkheid mee te dingen.

Het Iepen MienskipsFûns bestaat al langer en is gericht op initiatieven voor de leefbaarheid van dorpen en wijken. Statenlid Dennis de Calonne: ‘Het Iepen Mienskipsfûns levert een belangrijke bijdrage aan de cultuur en leefbaarheid in wijken en dorpen. Het IMF voorziet in een behoefte om van onderop, écht vanuit de Mienskip, mooie initiatieven te ondersteunen.’

De ChristenUnie vraagt nog wel om de toevoeging van de dorpshuizenregeling aan het IMF over een jaar te evalueren. ‘Het mag niet zo zijn dat de ontmoetingsplekken, door concurrentie met andere leefbaarheidsinitiatieven, ondersneeuwen in de gecombineerde regeling,’ aldus Dennis de Calonne.  Gedeputeerde Johannes Kramer zegde zo’n evaluatie toe tijdens de Statenvergadering.

« Terug

Archief > 2019

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari