Vervolgonderzoek Hegewarren en vaarweg Drachten

Vaarwater Fryslân.jpgwoensdag 27 november 2019 19:37

De Provinciale Staten buigen zich opnieuw over de Friese vaarwegen en de bereikbaarheid van de binnenhavens. Het onderwater zetten van de polder De Hegewarren is een moeilijk onderwerp waar veel discussie over ontstaat. ‘Duidelijkheid en zorgvuldigheid zijn van cruciaal belang voor de mensen die daar wonen,’ zegt Statenlid Matthijs de Vries tijdens de vergadering op 27 november.

Hegewarren
De ChristenUnie is van mening dat de gebiedsontwikkeling van De Hegewarren kansrijk is. De problematiek van deze polder maakt dat het goed is om verder te onderzoeken hoe De Hegewarren toekomstbestendig gemaakt kan worden. In de polder zitten zeven boerenbedrijven. De boeren willen duidelijkheid en dat roepen ze al jaren. Het is voor hen teleurstellend dat er nog steeds geen besluit is genomen en dat er opnieuw onderzoek gedaan gaat worden.

Vaarweg Drachten
Kan de ontpoldering van De Hegewarren gecombineerd worden met de aanleg van een nieuwe vaarweg naar Drachten? Het is niet rendabel om deze apart aan te leggen. Het is hoopgevend dat de havenbedrijven en de gemeente Smallingerland 15 miljoen hebben toegezegd. 'Wellicht kan de vaarweg een 'bijvangst' zijn in de totale gebiedsontwikkeling,' zegt Matthijs de Vries.

Vaarweg Heerenveen
Een vaarweg naar Heerenveen lijkt nog ver weg. In tegenstelling tot Smallingerland komen de gemeenten Heerenveen en De Fryske Warren èn de ondernemers niet met een financieel aanbod. Ze pleiten echter wel voor het opwaarderen van de vaarweg. Dat verbaast de ChristenUnie. Het college van Gedeputeerde Staten laat weten dat de deur open staat voor een gesprek.

Van Harinxmakanaal
Tot slot, maar zeker zo belangrijk is het uitvoeringsprogramma Van Harinxmakanaal. De vervanging van de Spoorbrug Leeuwarden-Zwolle (HRMK) door mogelijk een aquaduct is zeer belangrijk voor de beroepsvaart en recreatievaart. Het roept bij de fractie van de ChristenUnie wel de vraag op, hoe de andere spoorbruggen tussen Leeuwarden en Heerenveen (in totaal vier) worden meegenomen in de lobby? Een versnelling op het spoor is noodzakelijk en de huidige bruggen vormen daarin een knelpunt.

Kortom: een optimale infrastructuur op het water, op het spoor en op de weg is van essentieel belang voor de bereikbaarheid van onze provincie.

Foto: Een vrachtschip met grondstoffen wordt gelost met kraan bij veevoerbedrijf Agrifirm te Drachten.

« Terug

Archief > 2019

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari