Gun elke boer een kleine windmolen

Windmolen 2 vierkant.jpgvrijdag 29 november 2019 08:03

Het windplan van de provincie Fryslân is een dubbelhartig gedrocht. De nieuwe Verordening Romte lijkt ruimte te maken voor windenergie, maar houdt in feite windmolens tegen. De voorlopers onder de boeren worden gestraft. Hoe duurzaam wil Fryslân zijn?

Met het windplan van de provincie zit het zo: boeren krijgen de gelegenheid om een kleine windmolen op hun erf te plaatsen, maar alleen om in hun eigen energiebehoefte te voorzien. Een boer die al heeft geïnvesteerd in zonnepanelen, heeft daarmee een probleem. Want zo’n kleine windmolen levert 35.000 KWh per jaar en dat is meer dan een boer die al  zonnepanelen op zijn dak heeft liggen, nodig heeft.

We hebben het over zogeheten Groninger molens: groene windmolens met houten wieken, 15 meter hoog. Makkelijk in te passen op elk boerenerf. Niemand die er vanuit landschappelijk oogpunt bezwaar tegen kan hebben. De Friese Milieu Federatie heeft er in ieder geval geen probleem mee. Maar de provincie dus wel.

Een boer die nog niets aan duurzame opwekking heeft gedaan, mag straks een windmolen op zijn erf plaatsen. En het bizarre is: als hij daarna ook nog zonnepanelen op zijn dak legt, is dat geen probleem!  Want daar gaat de provincie dan weer niet over. Met zo’n een-dimensionele blik komt het provinciebestuur toch niet weg?

Voor energiecoöperaties in dorpen brengt de Verordening Romte ook al geen goed nieuws. Een dorp mag pas een nieuwe molen met een tiphoogte van 100 meter bouwen als een aantal kleinere molens wordt opgeruimd. Wie staat daarvoor in de rij?

Een bestaande dorpsmolen die aan vervanging toe is, mag ook niet hoger worden dan 100 meter. In combinatie met de lage subsidie per kWH maakt dat veel initiatieven onrendabel en daarmee kansloos.

De nieuwe Verordening Romte is het zoveelste teken van bestuurlijke en politieke blikvernauwing. Boeren en burgers worden eerder ontmoedigd dan aangemoedigd om stappen te maken richting groene energie en een duurzame wereld.

De ChristenUnie maakt zich sterk voor een betere aanpassing van de Verordening Romte. Van ons mag elke boer een kleine windmolen.

Wiebo de Vries
Fractievoorzitter ChristenUnie Fryslân

De verordening ligt tot en met 22 december (digitaal) ter inzage bij de provincie Fryslân. Wie het er niet mee eens is, kan een mail sturen aan provincie@fryslan.frl, met vermelding van Zienswijze Ontwerp Wijziging Verordening Romte (windturbines).

« Terug

Archief > 2019

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari