Kansen voor waterstofeconomie benutten

Hernieuwbare energie.jpgwoensdag 13 november 2019 21:17

Noord-Nederland heeft een Europese subsidie van € 20 miljoen ontvangen voor waterstof. Fryslân heeft hiervoor nul projecten aangeleverd. Statenlid Wiebo de Vries vindt dit teleurstellend. Tijdens de begrotingsvergadering op 13 november 2019 vraagt de ChristenUnie werk te maken van waterstof.

De energietransitie heeft een prominente plek gekregen in de begroting. In een aantal delen van de provincie zijn de grenzen van het energietransport in zicht. Het elektriciteitsnet zit vol. Dat betekent dat bedrijven niet meer kunnen uitbreiden en dat de aanleg van zonne-energie stokt. Dat kan niet de bedoeling zijn van een succesvolle energietransitie. De ChristenUnie heeft in het verleden al aandacht gevraagd voor de mogelijkheden van waterstof en merkt nu dat daar niets mee gedaan wordt. Het is tijd dat er wat gaat gebeuren. Gedeputeerde Poepjes wil Provinciale Staten informeren over de nieuwste technologische ontwikkelingen.  Dit wil ze doen als voorbereiding op de uitwerking van de Regionale Energie Strategie (RES). De eerste aanzet van de RES wordt in december besproken in de Provinciale Staten.

Verder dient de ChristenUnie de volgende moties in:

  • Breedtesport;
  • Controles alcohol en drugs in het verkeer;
  • Meerwaarde decentralisatie sprinterdiensten.

De volgende moties heeft de ChristenUnie mee ingediend:

  • Kennis- en innovatiestrategie;
  • Benutte fan Europeeske middels;

Er is voor volgend jaar 430 miljoen euro aan uitgaven begroot, tegen 530 miljoen dit jaar. Voor 2020 is er 181 miljoen euro aan nieuw beleid begroot. Economie (28 miljoen), taal en cultuur (26 miljoen) en natuur (18 miljoen) zijn daarin grote posten. Voor vaarwegen is 7,7 miljoen voorzien, voor verkeersveiligheid 2 miljoen en voor doorgaande fietspaden 5,4 miljoen. Bekijk de begroting voor meer informatie.

« Terug

Archief > 2019

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari