Insectennetwerk

Bij.jpgwoensdag 30 oktober 2019 20:43

Tijdens de Statenvergadering van woensdag 30 oktober is het onderwerp herstel insectennetwerk behandeld. In november 2017 werd een motie van GrienLinks aangenomen om onderzoek te doen naar het insectennetwerk om te kijken op welke wijze die versterkt kan worden. In 2018 is 200.000 euro toegekend aan deze motie. Het voorstel van Gedeputeerde Staten is om het bedrag op te delen in vier onderwerpen.

Het afronden van het onderzoek, het realiseren van bijenhotels op basisscholen en een bedrag beschikbaar stellen aan het Iepen Mienskipfûns voor initiatieven uit de Mienskip zijn heel waardevol. In de ogen van de ChristenUnie is er teveel versnippering van de middelen. Daarom hebben wij het amendement van GrienLinks mee ingediend om het volledige bedrag ter beschikking te stellen aan het afronden van het onderzoek naar de witte vlekken in het insectennetwerk en om de acties die daaruit voortkomen te realiseren. Met een grote meerderheid is dit amendement aangenomen. Daarnaast pleitten wij voor een meer integrale visie op biodiversiteit. Er zijn heel veel mooie initiatieven die naar onze mening nog beter gebundeld kunnen worden en bijdragen aan een grotere visie. Gedeputeerde Hoogland zal medio 2020 een eerste notitie voor het herstelprogramma biodiversiteit voorleggen aan Provinciale Staten.

« Terug

Archief > 2019

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari