Van het kastje naar de muur

kastje naar de muur.jpgdonderdag 29 november 2018 22:00

Dat gevoel bekruipt burgers vaak als ze bij de overheid aankloppen voor hulp en geld om een goed plan, dat waardevol is voor de provincie, verder te ontwikkelen. Provinciale Staten hebben eerder in een motie aangegeven dat deze soort initiatieven ondersteuning verdienen en het college hiervoor opdracht gegeven met een plan van aanpak te komen.

Er is een ‘doegroep’ in het leven geroepen, bestaande uit Friese burgers die hulp van Statenleden hebben gekregen. Deze groep heeft gesproken over de hobbels waar men tegenaan loopt als men met plannen bij de overheid aanklopt en hoe deze weggenomen kunnen worden.

De groep heeft hiervoor een aantal uitgangspunten beschreven waarover vervolgens in Provinciale  Staten is gedebatteerd. Aan het slot van dit debat heeft het college toegezegd een werkwijze te ontwikkelen voor de aanpak van deze externe initiatieven met een aanmerkelijk provinciaal belang. Ook zal er een budget apart worden gezet waaruit het proces en mogelijk een deel van het initiatief kan worden betaald.

Dit onderwerp komt volgend voorjaar opnieuw aan de orde als het college de toezeggingen verder heeft uitgewerkt.

« Terug

Archief > 2018

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april