Werkzaamheden aan De Skieding van start

De Skieding.pngwoensdag 14 november 2018 12:55

De Skieding (N358) tussen Surhuisterveen en de A7 bij Drachten wordt aangepakt. Provinciale Staten gaan tijdens de Statenvergadering van 14 november 2018 akkoord met de laatste aanpassingen in het plan. Eerder is al besloten om de weg te verbreden en de doorstroom te verbeteren.

De laatste aanpassingen van het plan gaan over een tweede ontsluiting van het bedrijventerrein Lauwerskwartier in Surhuisterveen en een veetunnel. Tijdens de Statenvergadering van 25 april jl. diende de ChristenUnie, samen met het CDA, een motie in om een tweede ontsluiting te onderzoeken. Provincie en gemeente hebben de verschillende opties besproken met de directe aanwonenden om te peilen wat de impact en de consequenties voor hen zijn. Er is een keuze gemaakt voor de zuidelijke variant. Dat heeft ook de instemming van de ChristenUnie.

Statenlid Ynze de Boer van de ChristenUnie is tevreden over het proces. Volgens hem is het goed opgepakt dat er meer en beter geluisterd moest worden naar de bewoners.

Deputearre Poepjes seit ta: ‘Meikoarten folgje neiere petearen mei bewenners. As dêr nijs of ûntwikkelingen út fuortkomme, dan wurdt nei de steaten weromkeppele, eventueel yn oerlis mei de griffy yn in besletten setting om’t it om de persoanlike posysje fan partikulieren giet.’

« Terug

Archief > 2018

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april