Wiebo de Vries beoogd lijsttrekker voor de Statenverkiezingen

Wiebo de Vries 2vrijdag 19 oktober 2018 17:11

Wiebo de Vries uit Donkerbroek is door het bestuur voorgedragen als lijsttrekker van de ChristenUnie voor de komende verkiezingen van de Provinciale Staten. Op 20 maart 2019 worden de verkiezingen gehouden. Eind volgende maand vindt de vergadering plaats, waarin de leden van de ChristenUnie in Fryslân de voordracht van het bestuur nog moeten bekrachtigen.

Wiebo is nu fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Friese Staten en Statenlid sinds juni 2011. In de afgelopen periode heeft de ChristenUnie zich onder zijn leiding ingespannen voor onder andere de energietransitie, een aantrekkelijk en leefbaar Fryslân en een Fryslân waar cultuur bereikbaar en benaderbaar is voor iedereen.

Het bestuur vindt het belangrijk om de ingeslagen weg te continueren. ‘Wiebo heeft zich gedurende de afgelopen jaren laten zien als een kundige volksvertegenwoordiger. Hij bedrijft politiek op een aansprekende manier en stelt thema’s aan de orde die van belang zijn voor de toekomst van Fryslân. We maken in de komende vier jaar nog graag gebruik van zijn brede kennis en ervaring,’ aldus het bestuur.

Wiebo de Vries wil de komende vier jaar de fractie van de ChristenUnie blijven aansturen. ‘Ik ben blij dat ik het christelijke geluid in de politiek mag blijven uitdragen. Politiek draait niet alleen om feiten en besluiten, maar juist om mensen. Iedereen in Fryslân is waardevol en iedere Fries doet er toe. Iedereen heeft talenten. Ik zie een Fryslân voor me waar het goed wonen en werken is. Werk is belangrijk om je gewaardeerd te voelen. In Fryslân hebben we veel bedrijven in het Midden- en Kleinbedrijf waar we trots op mogen zijn. Het MKB is de belangrijkste banenmotor. Ik wil me dan ook gaan inzetten voor investeringen in innovatie en goede bereikbaarheid, belangrijke voorwaarden voor een Fryslân waarin iedereen mee telt.’

Op nummer twee staat Matthijs de Vries uit Leeuwarden. Matthijs heeft vanuit verschillende posities al veel voor de ChristenUnie betekend en het bestuur acht hem goed in staat om de identiteit van de ChristenUnie binnen de Provinciale Staten uit te dragen.

Als nummer drie is Dennis de Calonne uit Drachten voorgedragen. Dennis beschikt over brede politiek-bestuurlijke ervaring vanuit het openbaar bestuur en zijn dagelijkse werk. Daardoor heeft hij de provinciale politiek veel te bieden.

De plaatsen vier en vijf op de conceptkandidatenlijst worden ingenomen door Lieuwe van der Pol uit Woudsend en Richard Klerks uit Beetsterzwaag.

Klik hier voor het persbericht.

« Terug

Archief > 2018

Geen berichten gevonden