Bezoek aan Patyna - de ouderenzorg expert

SAM_6117 2woensdag 05 september 2018 12:37

De ontwikkelingen in het zorglandschap gaan heel snel. Eén op de vier ouderen is in de nabije toekomst 65+. Wat dat betekent voor de zorg in Súdwest-Fryslân hoort de Statenfractie van de ChristenUnie van de heren Krul en Talsma tijdens een werkbezoek aan Patyna in Sneek op 5 september 2018.

Patyna is een gespecialiseerde organisatie voor ouderenzorg in Friesland en op 1 januari 2016 ontstaan uit een fusie tussen Plantein en Zorggroep Tellens. Zij biedt een breed scala aan zorg- en dienstverlening met name aan ouderen. Deze zorg vindt plaats op één van de ruim 30 locaties, maar ook bij de cliënt thuis. De naam Patyna is afgeleid van patineren, het ouder en mooier worden van edelmetaal.

Vroeger woonden cliënten nog gemiddeld zeven jaar bij een zorginstelling. Door veranderingen in het zorgstelsel is dit nog maar twee jaar. Dat geeft aan hoe de zorg is veranderd. Tegenwoordig moeten ouderen zo lang mogelijk thuis wonen. Pas wanneer een cliënt geïndiceerd wordt op zorgzwaartepakket klasse vijf kan een langdurig zorgtraject met wonen en zorg worden gestart.

Het nieuwe huisvestingsbeleid speelt in op deze ontwikkeling door meer de verbinding te zoeken met de mienskip. ‘Thuis’ wordt hét nieuwe zorggebouw van de toekomst. De zorg verschuift van intramuraal (zorg binnen de muren) naar extramuraal (buiten de instelling).

Patyna maakt zich zorgen over de voorzieningen in kleine dorpen. Voor arbeidskrachten is het belangrijk dat de voorzieningen op peil blijven waardoor het aantrekkelijk is om te wonen in een dorp. Daarom wordt aan de fractie gevraagd hoe er meer regie vanuit de provincie kan komen op het huisvestingsbeleid en het vestigingsbeleid van zorginstellingen. Dit sluit ook mooi aan op de beleidsbrief over leefbaarheid die in september in de Provinciale Staten wordt behandeld.

Onderzoek Wonen en Zorg in cijfers:

  • 2030-2040:  1 op de 4 inwoners is 65+ (nu 1 op de 6)
  • Het aantal 75-plussers is verdubbeld tot 3 miljoen personen
  • Toename chronisch zieken
  • De zorgbehoevende ouderen wonen in krimpgebieden, potentiële arbeidskrachten trekken weg. 2010: 27 potentiële arbeidskrachten beschikbaar
    2040: 14 potentiële arbeidskrachten beschikbaar

« Terug

Archief > 2018

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april