Voorstel veenweidegebied haalt eindstreep niet

veenweidedonderdag 24 mei 2018 13:24

Het veelbesproken initiatiefvoorstel  van de oppositie voor behoud en herstel van het Friese veenweidengebied haalde op 23 mei de eindstreep niet. Nog voor Provinciale Staten erover konden beslissen, trokken de indieners het plan in. De ChristenUnie was een van de indieners van het initiatiefvoorstel.

Al vanaf het begin was er verdeeldheid over de wijze waarop het veenweidegebied voor de toekomst bewaard moet blijven. Vooral over de rol van de landbouw was onenigheid. Een deel van de indieners wilde van bovenop vernatting doorvoeren door drastische verhoging van het grondwaterpeil. Dat zou betekenen dat een aanzienlijk  deel van de boeren uit het veenweidengebied moet vertrekken of op zijn  minst de bedrijfsvoering ernstig moet aanpassen. De ChristenUnie heeft er vanaf het begin op aangedrongen het proces samen met de boeren te willen voeren. Daarover schreef Wiebo de Vries onlangs nog een uitgebreid opiniestuk dat u hier kunt lezen. ‘Er moet iets gebeuren, daar zijn we het allemaal over eens,’ zegt De Vries. Hij betreurt het dat het voorstel uiteindelijk de eindstreep niet haalde.  ‘Het is volgens ons een flinke stap in de goede richting.’

Het probleem ontstond toen tijdens de behandeling door Provinciale Staten de coalitie een amendement indiende waarin flinke aanpassingen in het besluit werden doorgevoerd. ‘Het werd minder ambitieus. Maar het was meer dan er tot nu toe ligt. Wij noemen het een handreiking en hadden op basis daarvan door willen praten. Maar de PvdA sprak van ‘een rotschop’. Dan kun je dus niet verder.’

Dat er iets moet gebeuren is bij iedereen wel duidelijk. Het veenweidegebied verdwijnt in rap tempo, de bodem daalt daardoor met alle gevolgen voor funderingen, wegen en gebouwen. Het vraagt steeds meer aanpassingen in het watersysteem om het waterpeil op diepte te houden voor de landbouw. ‘Neem uw verantwoordelijkheid en steun dit voorstel,’hield  Reitze Douma de Statenleden voor namens de ChristenUnie. ‘We gooien alle dossiers ver biodiversiteit, insectenproblematiek., veenweide , grondwaterpeil, paalrot, weidevogelbeheer, natuurverrommeling en natuurinclusieve landbouw op een hoop en stellen een integrale aanpak van de Friese natuur voor. Actie!’

Nu het voorstel het niet heeft gehaald, zal in juni opnieuw over het beheer van het  veenweidegebied worden gesproken op basis van het uitvoeringsplan dat Gedeputeerde Staten aan PS voorleggen. Algemeen wordt verwacht dat het onderwerp een belangrijke rol zal spelen in de verkiezingscampagne voor Provinciale Staten in 2019.

Het initiatiefvoorstel is voor volledigheid nog eens bijgevoegd bij dit artikel.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
2018-04-16_Fries landschap terug in balans_Beleidsonderlegger_Definitief...1,1 MBapplication/pdfdownload
2018-04-16_Integrale aanpak behoud Friese natuur en landschap_Initiatief...177,4 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Archief > 2018

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april