Regiodeal biedt kans voor aanpak Veenweidegebied

werkbezoek 004donderdag 22 maart 2018 15:27

Het waterpeil in het veenweidegebied moet omhoog om de veenweide te behouden en de uitstoot van CO2 tegen te gaan. Dat is een ding dat zeker is. Geen boodschap waar direct de vlag voor uitgaat, maar bittere noodzaak met grote gevolgen. Vooral voor de landbouw en veeteelt in het gebied. Maar de kop in het zand steken is zinloos en leidt uiteindelijk tot een situatie waarin alleen verliezers zijn. En dat terwijl er juist nu grote kansen liggen om echt wat te doen.

Het verdwijnen van het veen door ontwatering veroorzaakt een enorme CO2 uitstoot, de grootste veroorzaker voor opwarming van de aarde. In het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken die CO2 drastisch terug te brengen. Nederland heeft daar een handtekening onder gezet. Ambitie is om de CO2 uitstoot in Nederland in 2030 met de helft terug te brengen ten opzichte van 1990.
Allerlei maatregelen worden daarvoor in gang gezet. De energietransitie is er een belangrijk onderdeel van. Maar als we niets doen aan het verdwijnen van het veenweidegebied dan is het dweilen met de kraan open. Ter vergelijking: De uitstoot van CO2 door het verdwijnen van  het veenweidegebied in Fryslân staat ongeveer gelijk aan  de CO2 uitstoot van twintig procent van de auto’s in Nederland.
Er moet dus iets gebeuren en dat vraagt om politici met lef. Doorgaan op de bekende weg is geen optie. Met een-beetje-van-dit-en-een-beetje-van-dat komen we er eenvoudigweg niet. Diverse wetenschappers hebben gewaarschuwd dat de maatschappelijk gevolgen van  het huidige gebruik van het veenweidegebied in Fryslân groter zullen zijn dan die van de gaswinning in Groningen.
Moeten we dan maar de landbouw en veeteelt uit het veenweidegebied verdrijven door het waterpeil binnen afzienbare tijd drastisch te verhogen? Dat lijkt op een koude sanering voor de boeren in het gebied. Als dat de insteek is van het definitieve initiatiefvoorstel dat mede door de ChristenUnie tot stand komt, dan zal onze handtekening er niet onder staan. De partijen zijn nog volop met elkaar in gesprek om te komen tot een voorstel dat perspectief biedt.
Dat voorstel bevat volgens de ChristenUnie een pallet aan maatregelen. Waar het kan zetten we in  op de uitrol van onderwaterdrainage waarmee CO2 uitstoot wordt gehalveerd.
In sommige gevallen moet gekozen worden voor bedrijfsverplaatsing. Bij die keuzes zullen de boeren intensief betrokken moeten worden.  Hoe gaan we dat betalen? Juist de CO2 reductie biedt daarin grote kansen. Dat is immers een rijksopgave, waaraan we ons hebben gecommitteerd bij de ondertekening van het klimaatakkoord van Parijs. Maak van de aanpak van het veenweidegebied in Fryslân een Regiodeal waarvoor het Rijk in totaal € 925 miljoen op de plank heeft liggen. En doe vervolgens dat waar we als Fryslân zo goed in zijn: Praat met de Mienskip, in dit geval de boeren en kom tot een gezamenlijke oplossing.

Wiebo de Vries
Fractievoorzitter ChristenUnie Fryslân
 

 

 

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Regiodeals voor veenweidegebied194,0 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Archief > 2018

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april