Subsidieregeling Nul op de Meter is duur en weinig ambitieus

economievrijdag 01 december 2017 12:40

De € 250.000 euro die de provincie Fryslân beschikbaar heeft gesteld om woningen energieneutraal te maken is lang niet toereikend om iets te doen aan de realisatie van de ambitie Fryslân fossielvrij in 2050. Slecht 41 woningen kunnen met de subsidie worden aangepast. Om dat te kunnen bereiken moet een veelvoud aan woningen worden aangepakt, namelijk 8000 per jaar. Dat blijkt uit de beantwoording van de schriftelijke vragen die de ChristenUnie onlangs stelde aan Gedeputeerde Staten. Het was reden voor de ChristenUnie om het college van GS hierover aan de tand te voelen tijdens de vergadering van PS op 29 november.

De subsidieregeling is ontoereikend, maar ook de uitvoeringskosten ervan zijn heel hoog. Maar liefs € 50.000 is daarvoor gereserveerd. Volgens gedeputeerde Schier is dat nodig omdat de subsidie mogelijk leidt tot juridische claims. Daarvoor is alleen al een ton gereserveerd.

Gedeputeerde Schrier is het met de ChristenUnie eens dat de regeling slechts een kleine druppel op de plaat is. Hij noemde nog diverse subsidieregelingen die ertoe moeten leiden dat er in de woningen aanpassingen worden gedaan die het energie gebruik omlaag brengen. Verder noemde hij nadrukkelijk de rol van woningcorporaties die met hun woningen aan de slag moeten. Per woningcorporatie verschilt de ambitie echter. Zo wil Elkien al op korte termijn slagen maken in het verduurzamen en fossielvrij maken van alle huurwoningen.  WoonFryslân daarentegen heeft slechts als ambitie het energielabel van alle woningen naar B te brengen.  

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
2017 1129 MV subsidieregeling Nul op de meter69,5 kBapplication/pdfdownload
Antwoordbrief aan ChrisenUnie over subsidieregeling Nul op de meter 201711171,2 MBapplication/pdfdownload

« Terug

Archief > 2017

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari