Circulaire economie moet meer steun krijgen

economiemaandag 30 oktober 2017 12:31

Op 2 november dingt Circulair Fryslân mee naar de titel van beste Circulaire Regio van Nederland in de ABN AMRO Circular Economy Awards. Dat is mooi. Want een circulaire economie waarbij grondstoffen steeds weer hergebruikt worden, heeft voor de toekomst de beste papieren. Dat Fryslân tot een van die topregio’s wordt gerekend, stemt ons heel tevreden. Maar de ChristenUnie maakt zich zorgen over de rol van de provincie bij het aanjagen van de circulaire economie. Daar mag best een tandje bij.

Aan hoge ambitie ontbreekt het Fryslân niet. ‘We willen in Noord-Nederland de meest gunstige ontwikkelregio zijn voor bedrijven om de transitie te maken naar de circulaire economie,’ schrijft gedeputeerde De Rouwe bij de ondertekening van het Grondstoffenakkoord. Maar worden die woorden ook in daden omgezet?

De ChristenUnie wil graag boter bij de vis leveren. Volgens ons moet de provincie veel meer dan nu het geval is fungeren als kennismakelaar. We zullen bij de behandeling van de begroting 2018 van Fryslân pleiten voor het instellen van een taskforce; een team van experts die samen met Circulair Fryslân ervoor kan zorgen dat het niet alleen maar blijft bij woorden.

Met de ondertekening van het grondstoffenakkoord beloofde de gedeputeerde dat de regionale overheden zich maximaal inspannen om bedrijven en inwoners te faciliteren voor de transitie naar een circulaire economie. Wij vinden dat daarvoor ook geld moet zijn. Circulair Fryslân moet voldoende budget hebben om goed uit de startblokken te komen. De ChristenUnie pleit ervoor dat de Provincie een verdubbelaar inzet. Hoe hoger het bedrag dat de gezamenlijke bedrijven inleggen voor Circulair Fryslân, hoe groter ook de deelname van de Provincie.

Een belangrijke bouwer en denker over circulaire economie is Thomas Rau. Hij pleit voor een volledige verandering van economische verdienmodellen. Rau noemt als voorbeeld de gloeilamp in de brandweerkazerne van Baltimore die al meer dan 100 jaar brandt. Een dergelijk product kent geen verdienmodel voor de producent; de lamp is immers nooit aan vervanging toe. Daar valt dus geen droog brood aan te verdienen. Daarom werden indertijd slechtere modellen op de markt gebracht, die na verloop van tijd kapot gingen. In een circulaire economie gaan we weer op zoek naar ultra duurzame producten die steeds opnieuw kunnen worden gebruikt. Afval bestaat op den duur niet meer. Zo ontstaat een circulaire economie.

Rau is ook oprichter van de stichting Madaster die sterk inzet op het opnieuw gebruiken van oude bouwmaterialen. In Amsterdam staat een pand van Alliander dat voor 80 procent met gebruikte bouwmaterialen is gebouwd. Het kan dus! De Provincie maakt samen met Circulair Fryslân een transitie-agenda voor de bouw. Betrek daar dan ook de Stichting Madaster bij. Zo maken we meters als het gaat om het realiseren van de ambitie om in het jaar 2040 echt circulair te zijn.

 

Wiebo de Vries

Fractievoorzitter ChristenUnie Fryslân.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
2017 2710 ingezonden circulaire economie55,9 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Archief > 2017

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari