Brief aan onderhandelaars nieuw kabinet over Airport Lelystad

lelystad airportmaandag 02 oktober 2017 15:55

Statenfracties uit Gelderland, Fryslân en Overijssel doen een dringende oproep aan de onderhandelaars van de coalitie van VVD-CDA-D66 en ChristenUnie om de komende twee jaar alle energie te zetten op het versnellen van de herindeling van het luchtruim en de openingsdatum van Lelystad Airport ná herindeling in de planvorming op te nemen. Volgens de briefschrijvers heeft de korte termijn oplossing die de Staatssecretaris voor ogen heeft veel consequenties. 'Deze vliegroutes kennen op veel plekken te lage vliegroutes, gaan ten koste van stiltegebieden, parasportactiviteiten op vliegveld Teuge en dragen niet bij aan de regionale economie in de betrokken provincies,' schrijven ze.

Geachte coalitie onderhandelaars VVD-CDA-D66-ChristenUnie,

Afgelopen donderdag, d.d. 28 september, heeft in de Tweede Kamer demissionair staatssecretaris Dijksma zich uitgesproken over de vliegroutes en opening Lelystad Airport. Daarin heeft zij aangegeven dat herindeling van het luchtruim niet mogelijk is voor 2023 en de openingsdatum van april 2019 van Lelystad Airport een gebonden datum is. Een grote meerderheid van de Kamer heeft zich hier achter geschaard, ondanks de zeer kritische geluiden in de eerste termijn van het Algemeen Overleg op 21 september jl. Waaronder de beoogde coalitiepartijen.

Vanuit verschillende provinciale staten fracties van het CDA, D66, ChristenUnie en VVD willen wij u laten weten dat wij kritisch blijven ten aanzien van de huidige routes.

De korte termijn oplossing die de Staatssecretaris voor ogen heeft is een route met veel consequenties. Deze vliegroutes kennen op veel plekken te lage vliegroutes,  gaat ten koste van stiltegebieden, parasportactiviteiten op vliegveld Teuge en draagt niet bij aan de regionale economie in de betrokken provincies.

De uitleg die nu wordt gegeven door de betrokkenen op de gegeven informatieavonden en door de staatssecretaris in de Tweede kamer hebben ons als provinciale politici niet kunnen overtuigen.

Wij zijn niet tegen de opening van Lelystad Airport, wel hebben wij grote moeite met de  nadelige gevolgen van de huidige routes.

Wij roepen u nadrukkelijk op de  komende 2 jaar alle energie te zetten op het versnellen van de herindeling van het luchtruim en de openingsdatum van Lelystad Airport ná herindeling in uw planvorming op te nemen.

Tijdige en gelijkwaardige betrokkenheid en inspraak van belanghebbenden ten aanzien van de herindeling zal hierbij uitgangspunt moeten zijn.

Getekend door statenleden uit Overijssel, Gelderland en Friesland:

Gerrit van Hofwegen, D66 Overijssel - Bouwien Rutten, CDA Overijssel -  Sybren Stelpstra, ChristenUnie Overijssel - Regien Courtz, VVD Overijssel - Wendy Zuidema-Haans, CDA Friesland - Pieter Plug, ChristenUnie Gelderland - Wiebo de Vries, ChristenUnie Friesland

 

« Terug

Archief > 2017

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari