CU vraagt naar resultaten Retaildeal

Winkelstraatdinsdag 19 september 2017 15:16

Het aantal winkelpanden dat leegstaat in Fryslân blijft hoog. Ondanks inspanningen van Fryslân om dat aantal omlaag te brengen. De ChristenUnie in de Staten van Fryslân wil weten wat de inspanningen tot nu hebben opgeleverd en hoe het kan dat succes tot nu toe uitblijft.

Een jaar geleden waren de cijfers over winkelleegstand van dien aard dat gedeputeerde De Rouwe samen met andere provincies zijn handtekening zette onder een Retaildeal. Daarin werden diverse maatregelen aangekondigd om het aantal vierkante meters leegstaand winkeloppervlak terug te dringen. Een rapport van het Compendium voor de leefbaarheid wijst uit dat die inzet tot nu toe nog nauwelijks tot positieve resultaten leidt. In een aantal Friese gemeenten is de winkelbezetting zelfs verder omlaag gegaan. De ChristenUnie wil van de gedeputeerde weten welke extra inzet hij zal plegen om die trend te keren.

Uit het rapport van het Compendium blijkt dat het aantal leegstaande winkelpanden in Fryslân afneemt in een zeer traag tempo. Ook zijn er grote verschillen per gemeente. Zo staat in Smallingerland nog steeds ruim 14 procent van het winkelbestand leeg. In Leeuwarden is het aantal vierkante meter gezakt naar het landelijk gemiddelde van 9 procent.

De ChristenUnie wil ook weten hoe ver het is met het noordelijk koopstromenonderzoek. De SER Noord Nederland adviseerde de noordelijke provincies een dergelijk onderzoek te houden. In de Retaildeal is ook sprake van een dergelijk onderzoek. ‘Het verbaast ons dat het zo stil blijft op dit onderwerp,’ zegt fractievoorzitter Wiebo de Vries. ‘Een winkelgebied dat kampt met leegstand kan zomaar in een neergaande spiraal terecht komen. De gedeputeerde onderkent dat risico met de ondertekening van de Retaildeal. We willen graag meer informatie.’

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
2017 1309 SV Retaildeal en koopstromenonderzoek69,0 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Archief > 2017

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari