ChristenUnie verwacht weinig van ganzenaanpak Fryslan

gans12-07-2017 22:09 12-07-2017 22:09

Het aantal standganzen in Fryslân overtreft ruimschoots een gezonde ganzenstand. Met honderdduizenden veroorzaken ze grote schade aan landbouwgrond. Jaarlijks zo’n € 10 miljoen. Het verjagen van ganzen naar afgesproken foerageergebieden, zoals eerder is afgesproken, wil nog niet erg vlotten. Reden voor de provincie om een strenger beleid in te zetten. Dat houdt in dat het jaar rond ganzen worden bejaagd met alle middelen die wettelijk zijn toegestaan. Tevens worden boeren gevergd zich maximaal in te zetten om schade te minimaliseren. Op straffe van een boete. Voor de ChristenUnie gaat het allemaal te snel. Vooral omdat alle partijen ongelukkig zijn met het ingezette beleid.

‘De Provincie vaart door, de coalitie kijkt goedkeurend vanaf de wal, maar de bemanning ontbreekt op het schip,’ zei Richard Klerks namens de ChristenUnie. Waarmee hij de verwachting uitsprak dat de uitvoering van het ganzenbeleid nog wel eens moeizaam kan verlopen.

‘De ChristenUnie hecht belang aan het goed omgaan met de schepping, rentmeesterschap maar ook aan het feit dat een boer een goede boterham moet kunnen verdienen.’ zei Richard. ‘Eerst beheersbaar maken, dan beheersbaar houden. Dat zijn twee sporen. We zetten volop in op terugdringen van de populatie, maar tegelijkertijd moeten we kijken naar mogelijkheden om het beheersbaar te houden. Misschien door andere soorten gras. Het is het onderzoeken waard,’ aldus Klerks. De ChristenUnie is het niet eens met de bonus-malus regeling die boeren boven het hoofd hangt als de schade niet beperkt wordt. 'De uitgedijde ganzenpopulatie heeft de maatschappij veroorzaakt. De last ervan kun je niet onevenredig bij de boeren neerleggen. Laten we eerst zorgen dat het aantal ganzen substantieel omlaag gaat. Tot dat moment moeten we schade aan grasland ruimhartig willen vergoeden.'

 

« Terug

Archief > 2017

Geen berichten gevonden