Dromen voor Fryslân

statenfoto's 017zaterdag 01 juli 2017 13:56

De Kadernota voor de Begroting van 2018 is het moment waarop de fracties belangrijke punten naar voren kunnen brengen. Voor de ChristenUnie zijn dat economie, duurzaamheid, Fryslân en de Mienskip. Fractievoorzitter Wiebo de Vries waarschuwde voor toenemende spanning tussen wat de markt vraagt en wat scholen leveren. In het bijzonder geldt dat voor de bouw, een belangrijke sector voor Fryslân. Er staan inmiddels ruim 1700 vacatures open. ‘Er zijn ongeveer 18.000 werklozen in Fryslân. Kan dat aantal door omscholing nog verder dalen,’ vroeg De Vries zich af.

De landbouw is als economische factor in Fryslân op zijn retour. De veestapel krimpt vanwege het fosfaatplafond. Het aantal boeren dat stopt door gebrek aan opvolging neemt toe. ‘Uitdagingen waar we in Fryslân voor staan,' aldus De Vries.

De ChristenUnie vraagt zich hardop af of de overheid steeds geld moet pompen in de economie. Aan gedeputeerde De Rouwe vroeg De Vries om een duidelijk overzicht van de resultaten die de aankoop van aandelen van de Investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM) de provincie heeft opgeleverd. Met die aankoop was een slordige € 20 miljoen gemoeid. ‘Nu ligt er een plan om nog eens € 16 miljoen in een Friese ontwikkelmaatschappij te investeren. Maar hoe nodig is dat?’ De Rouwe zegde De Vries toe op korte termijn inzicht te geven in de resultaten van de aandelenaankoop van NOM.

De ChristenUnie vindt het jammer dat de coalitie van FNP, VVD, SP en CDA halsstarrig vasthoudt aan een verbod op nieuwe, hogere en rendabele windmolens ter vervanging van oude windmolens. En dat terwijl de Mienskip daar meer en meer om vraagt. Het sterkste voorbeeld daarvan is de windmolen van Reduzum. Het dorp dringt aan op vervanging door een hogere molen; er is sprake van groot draagvlak, maar de Provincie weigert medewerking. ‘Uit het laatste rapport van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) blijkt dat Fryslân in 2020 niet zoveel windenergie opwekt als is afgesproken. Dat betekent dat de afgesproken duurzame energiemix niet realistisch is. De doelstelling om in 2050 volledig fossielvrij te zijn staat daarmee onder druk,’ zei De Vries.

Uit recent onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau blijkt dat Friezen optimistisch zijn over de toekomst van Fryslân. Meer dan over de toekomst van Nederland. Maar ze concluderen ook dat Den Haag weinig oog heeft voor plattelandsproblematiek. ‘Er is nog veel lobbywerk te verrichten,’ aldus De Vries.   

« Terug

Archief > 2017

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari