Maak werk van burgerparticipatie in windpark Fryslân

windmolen kleindonderdag 20 april 2017 15:40

De lusten en lasten van het grote windpark Fryslân (WPF) in het IJsselmeer moeten terecht komen bij de bewoners van het gebied. Zij dragen de meeste lasten en moeten daarom ook volop profiteren van het rendement. Alle moties en amendementen die daarop aansturen, konden op steun rekenen van de ChristenUnie bij de behandeling van de Samenwerkingsovereenkomst WPF in april.  

De ChristenUnie wil dat verder wordt uitgewerkt hoe de ‘burgerparticipatie’ in het project vorm gegeven wordt. Van harte ondersteunt de ChristenUnie een amendement dat het college van Gedeputeerde Staten opdraagt om de uitwerking van kleinschalige dorpen- en burgerparticipatie in het WPF vorm te geven met deskundige organisaties zoals Us Koöperaasje, Doarpswurk en Netwerk Duurzame Dorpen.  Provinciale Staten wordt hierover hierover binnen een jaar geïnformeerd.

« Terug

Archief > 2017

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari