Nu aan de slag met veenweidegebied

IMG_0611dinsdag 28 maart 2017 15:07

Woensdag 22 maart speelde zich een schamele vertoning af in de commissievergadering van Provinciale Staten. Als politieke partijen maakten wij ons zorgen over een serieus probleem: het verdwijnen van het veenweidegebied. Een beeldbepalend landschap in Fryslân. De coalitiepartijen blokkeerden het debat hierover. Een uitvoerig verslag hierover stond de volgende ochtend in de Leeuwarder Courant (Verwarring plaagt Friese politici). Maar waar gaat het ons precies om? Daarover is door alle consternatie spijtig genoeg niets van naar buiten gekomen.

Provinciale Staten besloten in januari 2012 (!) dat er een langetermijnvisie voor het Friese veenweidegebied moest komen. Die meerjarenvisie kwam er drie jaar later in januari 2015. Duidelijk was toen al dat, als er niet snel werd ingegrepen, het prachtige veenweidelandschap zou verdwijnen. Doordat het waterpeil ten behoeve van de landbouw laag gehouden wordt, verdwijnt de veenlaag. Grote gebieden waren al niet meer te redden. Er werd in 2015 besloten de drooglegging te beperken tot maximaal 90 centimeter beneden het maaiveld. Ook wezen we negen kansrijke gebieden aan om pilotprojecten en nieuwe strategieën te testen. Het gaat om De Mieden, de benedenloop Koningsdiep, het Bûtenfjild, de Alde Feanen, de omgeving Groote Brekkenmeer, Rottige Meenthe-Brandemeer, Aldeboarn-De Deelen, Snitsermar en Idzegea. In deze gebieden is de kans het grootst dat het veen voor de toekomst behouden blijft.

Er is in de kansrijke gebieden nog helemaal niets gebeurd. Ook al was de afspraak, dat er begin 2017 minimaal twee pilots gestart zouden zijn. Er zijn zelfs nog geen gebiedsplannen uitgewerkt. Zijn er dan geen ideeën? Jawel, in de gebieden zijn vooral bij biologische boeren en natuurorganisaties genoeg initiatieven. Alleen komen deze initiatieven uit de mienskip niet tot concrete projecten en dus niet tot besluitvorming door grote stroperigheid, gesteggel over de organisatiestructuur en ontevredenheid bij de landbouwsector over hun betrokkenheid.

Nu alle belangengroepen verenigd zijn in het Bestjoerlik Oerlis Feangreidefisy (BOF), zou verantwoordelijk gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) spijkers met koppen moeten slaan. Maar helaas. Opnieuw is aangekondigd dat het nieuwe uitvoeringsplan weer maanden vertraagd is. Kortom: er wordt veel vergaderd en er worden blijkbaar vele plannen gemaakt om plannen te maken. Maar ruim vijf jaar na de eerste besluitvorming, is er nog geen enkel plan tot uitvoer gekomen. Ondertussen verdwijnt een uniek landschap in een razend tempo. Er moet nu wat gebeuren!

Hetty Janssen, PvdA
Rinie van der Zanden, Partij voor de Dieren
Margreet Mulder, D66
Retze van der Honing, GrienLinks
Richard Klerks, ChristenUnie

 

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
veenweidegebied ingezonden638,3 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Archief > 2017

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari