Ondernemersbijeenkomst over thema: Krimp: kans of zorg?

Sneek foto 5woensdag 22 maart 2017 15:47

Fryslân heeft te maken met een bevolkingskrimp. De grote Friese plaatsen uitgezonderd, vergrijst en ontgroent Fryslân. De Friese samenleving staat hiermee voor een groot vraagstuk. Hoe moet worden omgegaan met de bevolkingsafname? Biedt de krimp kansen of is het een probleem? Friese ondernemers gingen dinsdag 21 maart samen met ChristenUnie Fryslân hierover in overleg.

Bij Inferno-AV, het Sneker bedrijf van Jelle Heeringa beginnen we de dag met gebed, waarna we ontbijten en uitleg krijgen over het bedrijf. Daarna geeft fractievoorzitter Wiebo de Vries kort uitleg over de bevolkingsdaling in Friesland. Hij vertelt dat in dit jaar ongeveer één op de vijf inwoners 65 jaar of ouder is in Fryslân. In 2030 zal dat stijgen naar één op de vier inwoners. De Friese zorgbehoefte zal daarmee enerzijds stijgen, maar anderzijds biedt het ook werkgelegenheid.

De ondernemers zijn het met elkaar eens dat je vooral moet kijken naar de kansen. Fryslân is de gelukkigste provincie en heeft de mooiste natuur. Als bedrijf heb je bovendien voldoende ruimte om te bouwen en de werknemers uit onze provincie staan bekend om hun goede werkmentaliteit. De provincie zou hier meer reclame voor moeten maken. Verder zal er nog veel moeten gebeuren aan de infrastructuur om een beter bedrijfsklimaat te creëren in Fryslân. Immigratie kan ook een positieve rol spelen om de vergrijzing en de ontgroening tegen te gaan. Er zijn veel hoogopgeleide en ondernemende vluchtelingen naar Nederland gekomen. ‘Hoe maken we van een bange Syriër een ‘oprjochte Fries?’

Er waren ook meningsverschillen over de krimp. In bijvoorbeeld Sneek wil de gemeente nieuwe bedrijventerreinen creëren. Is het verstandig om in een krimpende regio nieuwe bedrijventerreinen aan te wijzen? Volgens de ondernemers is het in ieder geval verstandig om een duidelijke visie te maken op dit thema. We moeten namelijk niet in elke gemeente bedrijventerreinen willen bouwen waar sprake is van krimp.

Mocht u ook graag aanwezig willen zijn bij een ondernemersontbijt? Geef u dan op bij h.deelstra@fryslan.frl. Het volgende ontbijt zal op 13 juni plaatsvinden in Heerenveen bij het bedrijf PBS Food.

« Terug

Archief > 2017

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari