Snel internet, trage besluitvorming

Breedbandnetwerkwoensdag 25 januari 2017 19:44

Na acht jaar praten vindt de ChristenUnie het de allerhoogste tijd dat alle inwoners van Fryslân op korte termijn gebruik kunnen maken van snel internet via glasvezel. Fractievoorzitter Wiebo de Vries wond zich zichtbaar op over de gelaten houding van een aantal fracties tijdens de vergadering van Provinciale Staten op woensdag 25 januari. ‘Hoort u zichzelf praten,' hield hij hen voor. ‘De Friezen hopen keer op keer op snel internet, maar zij krijgen telkens de deksel op de neus. Het vertrouwen moet worden teruggewonnen!’

Provinciale Staten besloten woensdag tot een lening van € 35 miljoen om in de witte, onrendabele  gebieden van Fryslân glasvezel aan te leggen. Ook wordt er € 12 miljoen gereserveerd voor de aanleg van internet in het grijze gebied. Dat betreft vooral de kleine en middelgrote dorpen, waar de aanleg van glasvezel op termijn rendabel is. Zwarte gebieden zijn dichtbevolkt en verstedelijkt. Daar is de aanleg van glasvezel winstgevend. De Staten van Fryslân trekken ook nog eens € 5 miljoen uit voor de aansluitingen die op geen enkele manier rendabel te maken zijn.

De Vries vroeg zich woensdag openlijk af waarom nu, na vier mislukte pogingen, de uitrol van het internet wél succesvol zou zijn. ‘De geloofwaardigheid van de provincie in dit dossier staat onder druk. Er zijn veel beloftes niet nagekomen,’ aldus De Vries.

Eén van die beloftes betreft de aansluiting van scholen op breedband. In 2015 liet gedeputeerde Sietske Poepjes in de krant optekenen dat alle scholen in 2016 van snel internet gebruik zouden kunnen maken, maar de realiteit was anders. ‘Een paar scholen in het buitengebied hebben wel een aansluiting, maar daar blijken de maandelijkse abonnementskosten zo hoog dat ze zelf gekozen hebben ermee te stoppen. Het gros van de scholen moet het overigens nog doen met internet via de koperdraad.’ De ChristenUnie diende tijdens de vergadering een motie in om aandacht te vragen voor de positie van scholen. Nadat de gedeputeerde beloofde op korte termijn met een brief te komen waarin ze aangeeft hoe ze invulling geeft aan haar belofte aan scholen, trok De Vries de motie in.

Gelet op de toekomst, is de ChristenUnie van mening, dat het breedbandnetwerk een AON-netwerk moet worden, dus één draad voor één aansluiting. Er zijn twee vormen van netwerk inrichting. Bij de actieve variant (AON) heeft elke aansluiting een draad. Bij de zogenoemde passieve variant wordt één glasvezeldraad onderverdeeld in 128 andere draden; die laatste variant is daarmee minder snel. De ChristenUnie heeft daarom een motie hierover ingediend.  

Voor de aanleg van het breedband zijn daarnaast Point-Of-Presence (POP) huisjes nodig. Deze huisjes verbruiken stroom. De ChristenUnie-fractie wil deze toekomstbestendig maken door te eisen dat deze stroom duurzaam wordt opgewekt. De gedeputeerde heeft toegezegd de motie’s van de ChristenUnie mee te nemen en bovendien voor de zomervakantie hierop terug te komen.  

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
2017 2501 M actief netwerk breedband12,4 kBapplication/pdfdownload
2017 2501 motie Duurzame breedband70,3 kBapplication/pdfdownload
2017 M 2501 Glasvezel voor scholen81,0 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Archief > 2017

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari