Beperk organisatiekosten KH 2018

Ljouwert_KH_2018woensdag 25 juni 2014 10:33

Het geld voor Leeuwarden - Fryslân Kulturele Haadstêd 2018 moet worden besteed aan projecten en niet aan organisatiekosten. Dat signaal gaf de Statenfractie van de ChristenUnie af tijdens de behandeling van de Kadernota 2015. Hoewel de voorbereidingen voor KH 2018 al in volle gang zijn, is niet inzichtelijk hoeveel de organisatie ervan kost. Gedeputeerde De Vries beloofde de ChristenUnie dat deze informatie voor de behandeling van de begroting bij de Staten zal zijn.

Onlangs discussieerden de Staten over de bureaukosten voor het Waddenfonds. Daarbij werd afgesproken dat maximaal 4% van het totale budget daaraan besteed mag worden. 'Wat betreft KH 2018 willen we ook een grens trekken', zegt Haga. Omdat de gedeputeerde beloofde met de informatie te komen, trok de ChristenUnie een motie voor beperking van organisatiekosten weer in. 'Mocht uit de informatie die we krijgen, blijken dat er toch te veel bureaukosten worden gemaakt, dan kunnen we bij de behandeling van de Begroting hier opnieuw aandacht voor vragen', aldus Haga.

« Terug