Voetpad naar oorlogsmonument langs N928 ondanks toezegging nog niet aangelegd

oarlochsmonument%20goede%20formaatwoensdag 25 juli 2012 09:15

De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie Fryslân wil van Gedeputeerde Staten weten waarom er nog geen voetpad is aangelegd vanaf de parkeerplaats aan de N928 tot het oorlogsmonument bij Waterloo, ter nagedachtenis aan zeven geallieerde vliegers die hier op 17 december 1942 omkwamen. GS deden de toezegging voor een voetpad in antwoord op schriftelijke vragen van de ChristenUnie vorig jaar.

Het eerste deel van de verbreding van de N928 tussen Balk en Waterloo is onlangs afgerond, maar er is volgens de waarneming van de ChristenUnie geen pad aangelegd. De ChristenUnie vindt dat heel jammer en niet in overeenstemming met gemaakte afspraken. De ChristenUnie vraagt GS om opheldering en wil ook  weten hoe GS  de verbetering van de bereikbaarheid van het monument alsnog ter hand zullen nemen.

Het monument staat langs de N928 bij hectometerpaal 5.3 net over de bermsloot in een weiland. In de huidige situatie is het gedenkteken moeilijk bereikbaar omdat de eerste parkeerstrook op enkele honderden meters afstand ligt. Bezoekers van het monument moeten die afstand te voet langs de provinciale weg afleggen. Schoolklassen kiezen uit oogpunt van verkeerveiligheid voor een lange omweg door het weiland. De ChristenUnie vindt dat onwenselijk. Oorlogsmonumenten dienen volgens de fractie goed bereikbaar te zijn, juist omdat ze bijdragen aan een stuk bewustwording van de prijs die voor vrijheid is betaald.

Het betonnen  monument met een afmeting van 3 meter breed en 2 meter diep staat in de gemeente Súdwest Fryslân bij Waterloo.

Hier een link naar interview over dit oorlogsmonument.

SCHRIFTELIJKE   VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde

Gericht   aan GS / lid GS

College   van GS

Vraag   / vragen

 

 

  1. Op 19 september 2011 stelde de ChristenUnie schriftelijke vragen aan GS   over de bereikbaarheid van het oorlogsmonument aan de N928 ter hoogte van   hectometerpaal 5.3. Omdat de Provincie in april 2012 aan de slag zou gaan  met de verbreding van de weg,  vroeg de ChristenUnie aan GS om dan ook te   voorzien in een betere  bereikbaarheid   van het monument.
  2. In antwoord op die   vragen zegde u op 10 november 2011 toe de bereikbaarheid van het monument te   verbeteren door de aanleg van een eenvoudig (voet)pad in de berm langs de   N928.

De reconstructie van de N928 tussen Balk en Waterloo   is nu afgerond, maar volgens onze waarneming is er (nog) geen voetpad   aangelegd. Daarom de volgende vragen:

 1. Is het college van GS het met ons eens dat een   gedane toezegging aan een Statenfractie uitgevoerd moet worden?

 2. Wat is de reden van het nog niet aanleggen van   een voetpad naar het monument, ondanks dat dit wel door u is toegezegd?

 3. Op welke manier zal GS, conform de   toezegging,  alsnog werk maken van een   verbeterde bereikbaarheid naar het oorlogsmonument?

Indiener(s)

(fractie   / naam / handtekening)

ChristenUnie,   Ynze de Boer

Datum

26-07-2012

 

« Terug

Reacties op 'Voetpad naar oorlogsmonument langs N928 ondanks toezegging nog niet aangelegd'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.