Windpark Fryslân voor Friezen

Windpark op zee.jpgwoensdag 27 februari 2019 12:20

Beleggen in Windpark Fryslân? Dat kan. Ook voor de ‘gewone’ burger. De provincie wil dat de Friese samenleving kan mee profiteren van de opbrengsten van het windpark. Op het moment dat de windmolens in werking zijn, kunnen Friese burgers deelnemen door obligaties te kopen. Provinciale Staten vergaderen 27 februari 2019 over hoe het obligatiestelsel eruit moet komen te zien.

De fractie van de ChristenUnie vindt het mooi dat burgers kunnen deelnemen in Windpark Fryslân. Dat is een belangrijke voorwaarde van de ChristenUnie bij de realisatie van de 89 windmolens in het IJsselmeer. Wiebo de Vries stelt voor om de 10 miljoen niet in één keer op de markt te brengen maar het op te splitsen. Bijvoorbeeld eerst 5 miljoen en daarna nog eens twee keer 2,5 miljoen. Door het uitgeven van obligaties in zogenoemde tranches heeft de provincie meer zicht op de behoefte.

Daarnaast doet de ChristenUnie een voorstel om de obligaties te verhandelen met de voorwaarde voor Friese burgers. ‘Het zou jammer zijn als obligaties buiten Fryslân terecht komen,’ zegt Wiebo de Vries. Door op te nemen in de voorwaarden dat de obligaties bij verhandelen eerst aan bestaande deelnemers worden aangeboden voorkom je dat. Wanneer bestaande deelnemers geen belangstelling hebben kunnen de obligaties weer ingenomen worden door Windpark Fryslân, die ze vervolgens weer op de Friese markt kan brengen.  

Het voorstel ‘van Friezen voor Friezen’ wordt door de Staten aangenomen. Het idee om de obligaties in delen uit te geven haalt het niet.

Labels

« Terug