Werkbezoek Tresoar

Tresoar-Leeuwarden
Meine Jansma
Door Meine Jansma op 12 juni 2024 om 17:00

Werkbezoek Tresoar

Op woensdag 12 juni bezoekt Meine Jansma namens onze fractie Tresoar bij met een werkbezoek vanuit de statencommissie Frysk. De organisatie die niet alleen het archief van vele gemeenten en organisaties vakkundig bewaard, maar ook belangstellenden zoveel mogelijk ontsluit. Ook het archief van de Provincie is daar ondergebracht: niet alleen van gisteren een eergisteren, maar ook van de afgelopen eeuwen.

Bijvoorbeeld één van de eerste gedrukte boeken in het Fries wordt hier bewaard. Waarbij ook duidelijk werd dat het Fries een zeer levende taal is, wat de mooi uitgelichte teksten ook heel goed voor het voetlicht brachten. Vakkundig ondergebracht noemden we het archief, lange ondergrondse gangen kilometers rijen gerubriceerde documenten, optimaal geconditioneerd.

Het is open voor belangstellenden maar het is nog veel zoekwerk. Hierbij staat Tresoar voor een enorme uitdaging om naar de toekomst toe ook alles digitaal vindbaar en doorzoekbaar te maken. Dit maakt het straks voor belangstellenden gemakkelijker om via zoektermen te vinden wat men wenst. Belangstellenden zijn uit verscheidene hoeken: van ambtenaren, studenten geschiedenis en Historische verenigingen tot particuliere personen.

We kregen uitvoerig uitleg over het functioneren en de plannen. Al met al zeer nuttig, want de kennis over het systeem en niet te vergeten de gezichten van hen die daar aan verbonden zijn geeft ons inzicht om de wetgeving over archieven die op ons af komt te beoordelen en waar mogelijk bij te sturen op provinciaal niveau.

Overigens ook u kunt als inwoner van onze mooie provincie rustig naar Tresoar toe gaan. Interessant en leerzaam. Voor ons ging in elk geval een wereld open.

Labels: ,