Symposium landschapsbiodiversiteit

symposium landschapsdiversiteit.jpg
Meine Jansma
Door Meine Jansma op 16 november 2023 om 19:00

Symposium landschapsbiodiversiteit

Het Friese landschap is in de afgelopen 100 jaar aan grotere veranderingen onderhevig geweest dan in de eeuwen daarvoor. Die veranderingen hebben grote gevolgen voor de biodiversiteit en voor hoe wij het landschap beleven, zeggen de organisaties.

Als kersvers commissielid gaat Meine Jansma naar het symposium landschapsbiodiversiteit van vier jubilerende groene organisaties in de provincie. De Friese Milieu Federatie (FMF) en Sovon Vogelonderzoek Nederland bestaan beide vijftig jaar, Landschapsbeheer Friesland bestaat veertig jaar en Natuurmuseum Fryslân is precies 100 jaar jong.

"Het is zeer verhelderend om even achter de schermen te kijken", zegt commissielid Meine Jansma. Het gaat immers om organisaties waar de provincie veelvuldig mee samenwerkt om de biodiversiteit, het waterbeheer en de archeologische waarden van ons gebied in stand te houden.

Zo was voorheen de opdracht met betrekking tot waterbeheer; zo snel mogelijk het water naar buiten. Nu is er een keerpunt: hoe houden we het water zo lang mogelijk verantwoord binnen? Dit gebeurt onder andere met overloopgebieden, veenmos aanplant en meanderende beken.

Met landschapsbeheer zorgen we samen met de boeren dat de vogelstand en andere kenmerkende dieren voldoende aanwezig blijven. Boeren en tuinders 'stofferen' ook het landschap, houden water vast en zorgen voor biodiversiteit.

De landschapsarchitecten laten hun licht schijnen op de inrichting van de diverse gebieden in Fryslân. Bijvoorbeeld de grote verschillen tussen bijvoorbeeld het kweldergebied, de meren en de Stellingwerven. Ze hebben voor elk van die gebieden een plan ontwikkeld om bij het in stand houden van de specifieke kenmerken, toch goede bedrijfsvoering mogelijk te maken. Dat is niet alleen goed voor het behoud van ons prachtige landschap maar ook voor het toerisme. In gebieden waar op bovenstaande wijze de biodiversiteit wordt bevorderd zien we een groei in het aantal mensen wat er naar toe komt. 

Het is een hoopvolle boodschap die de organisaties naar voren brengen, want de biodiversiteit die nu zo onder druk staat wordt hierdoor positief beïnvloed. "De provincie steunt deze doelen onder andere met het aanleggen van het natuurnetwerk", zegt gedeputeerde Matthijs de Vries. 

Labels: ,