ChristenUnie Fryslân schuift twee kandidaten naar voren voor vervanging in de fractie

Provinciehuis Leeuwarden

ChristenUnie Fryslân schuift twee kandidaten naar voren voor vervanging in de fractie

In de Statenvergadering van 27 september zullen Petra Ellens en Douwe van Oosten worden beëdigd als Statenlid. Petra Ellens zal het fractievoorzitterschap op zich nemen.

ChristenUnie Statenlid Jantsje van der Veen moet zich, na een korte periode in de Staten, om gezondheidsreden tijdelijk terugtrekken en zal gedurende 16 weken worden vervangen.

Als bestuur van ChristenUnie Fryslân hebben we alle begrip voor Jantsje haar besluit. Wij wensen haar veel sterkte en hopen dat zij de komende periode tot rust komen kan.