ChristenUnie Fryslân beëindigt fractielidmaatschap Statenlid Jonker

Provinciehuis Leeuwarden

ChristenUnie Fryslân beëindigt fractielidmaatschap Statenlid Jonker

De fractie van de ChristenUnie Fryslân heeft besloten om het fractielidmaatschap van statenlid Margreet Jonker te beëindigen. Deze beslissing is genomen op advies van het bestuur van de Provinciale Unie. Hierdoor kan het Statenlid niet meer namens de ChristenUnie optreden in de Provinciale Staten van Fryslân. De reden voor de beëindiging van het fractielidmaatschap is de uitkomst van een klachtenprocedure.

Tegen het Statenlid is een klacht ingediend bij het bestuur van de Provinciale Unie. Dit betreft een klacht in de privésfeer. In het belang van een zorgvuldige klachtenbehandeling is er toen gekozen voor een tijdelijke schorsing, zolang de behandeling van de klacht liep. Het Provinciale Unie-bestuur heeft recent het onderzoek afgerond en heeft aan de fractie het advies uitgebracht om het fractielidmaatschap van het betreffende Statenlid te beëindigen. Dit advies neemt de fractie over. Voor de ChristenUnie is van belang dat de geloofwaardigheid van volksvertegenwoordigers boven alle twijfel verheven is.