Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Februari 2018

Vrienden van de ChristenUnie

Onlangs verhoogde Arriva de prijzen van trein- en buskaartjes. Vooral die van de bus gingen fors omhoog. We vroegen u om input, want vanuit Leeuwarden hebben we geen volledig zicht op de effecten van zo'n verhoging. We kregen diverse mails van u, waarvoor we u zeer erkentelijk zijn. Naar aanleiding van uw informatie hebben we een gesprek gevoerd met de ambtelijke dienst. Uw informatie hebben we ook aan hen doorgegeven. We beraden ons nog op wat we verder gaan doen. Een scholierenabonnement bijvoorbeeld waarvoor ineens € 200 meer betaald moet worden. Dat vinden we veel te veel.

Met deze feiten zijn we niet blij. Maar wel met uw betrokkenheid en input. Het was mooi om te ervaren dat we u niet vergeefs om hulp vragen. Zo geven we met steun van u, vorm aan onze politieke taak.

In deze nieuwsflits leest u meer over onze politieke activiteiten en maakt u kennis met ons nieuwe commissielid Andries Bouwman.

We wensen u veel leesplezier.  

 

Uit de Staten

Geen extra gas uit Friese gasvelden

Het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen mag niet leiden tot meer winning uit kleine gasvelden in Fryslân. Die boodschap laten de Staten van Fryslân helder horen naar aanleiding van een motie hierover van de ChristenUnie. Ook vraagt de ChristenUnie om snel werk te maken van een schadeprotocol voor schade ontstaan door winning uit kleine gasvelden. ‘In Groningen zijn daar nu goed afspraken over gemaakt. Dat moet ook gelden voor andere gebieden waar gas wordt gewonnen,’ zegt Richard Klerks namens de ChristenUnie tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 21 februari.

Lees verder

Interpellatie over Wielerronde

Moet Fryslân op voorhand € 2 ton beschikbaar stellen voor het binnenhalen van een grote wielerronde en mogen Gedeputeerde Staten dat zomaar doen zonder toestemming van Provinciale Staten? Die vraag stond centraal tijdens het interpellatiedebat dat de ChristenUnie woensdag 21 februari hierover voerde. Gedeputeerde Sander de Rouwe vindt van wel. ‘Het staat in de Begroting van 2018,’ zegt hij. Maar op de vraag van Wiebo de Vries waar dat dan expliciet vermeld staat, moet De Rouwe het antwoord schuldig blijven.

Lees verder

Andries Bouwman beëdigd

De 32-jarige Andries Bouwman uit Leeuwarden is op 21 februari beëdigd door Commissaris van de Koning Arno Brok tot Commissielid niet zijnde Statenlid voor de ChristenUnie. Met de toetreding van Andries is de Statenfractie weer helemaal op sterkte.

Lees verder

Fractie in actie

Revolutionaire kunst in Drachten

Cultuur is belangrijk in het LF2018 jaar en cultuur is volop te vinden in het voormalig Franciscaner Klooster in Drachten. Hierin is het Museum Dr8888 gevestigd. De ChristenUnie houdt op 2 februari daar haar jaarlijkse netwerkbijeenkomst.

Lees verder

Contact

Volg ons op Twitter en Facebook

Volg de ChristenUnie Fryslân ook op Twitter: @CUFryslan

Ook de individuele Statenleden zijn te volgen op Twitter:

  • Wiebo de Vries: @wiebodevries
  • Richard Klerks: @RichardKlerks
  • Reitze: @Reitze

Voor alle nieuws over de ChristenUnie Fryslân kijk op onze website: www.christenunie.frl

ChristenUnie op Facebook: http://www.facebook.com/CUFryslan

Fractievergadering bijwonen

De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie vergadert op maandagavond. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Wilt u zich dan wel wel van tevoren aanmelden bij onze  fractiemedewerkster Sipkje Messink of telefonisch 058-2928801. U kunt van haar ook horen wanneer de eerstvolgende fracievergadering is.

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts