Richard Klerks

"Als je de zorg in Friesland vergelijkt met andere provincies heb je hier het meeste menscontact, iets wat je in de grote steden toch vaak verliest." - Richard Klerks

Richard Klerks is sinds vier jaar lid van de ChristenUnie. Voor de ex-SP’er een zeer bewuste keus omdat hij nadat hij tot geloof kwam, op zoek was naar een partij waarin hij zich ook politiek als christen kon profileren. "Ik kwam tot geloof en ging me steeds meer christen voelen. Daar wil ik ook in de politiek uiting aan geven en ook daarin helemaal voor Jezus gaan."

In zijn werk als ambulanceverpleegkundige zorgt Richard letterlijk voor zijn medemens. Als ambulanceverpleegkundige is Richard heel tevreden over de zorg in Friesland. "Als je de zorg in Friesland vergelijkt met andere provincies heb je hier het meeste menscontact, iets wat je in de grote steden toch vaak verliest." Hij ziet veel leed en komt bij mensen over de vloer die in het diepst van hun verdriet zitten. Ook ziet hij ellende die over het algemeen verborgen blijft. Deze ervaringen drijven hem om zich vol overgave in te zetten voor de zwakkeren in de samenleving. "Mijn uitgangspunten zitten vooral in het zorgen voor de zwakkeren, voor de ‘wezen’, dat is iets wat mij altijd heel diep in het hart raakt." Mensen laten meedraaien in de maatschappij, iedereen erbij betrekken en niemand apart zetten."Het is een hele cyclus, mensen willen meetellen. Mensen willen meedoen." Dit geldt ook zeker voor mensen met een arbeidshandicap. 

"Vaak zie je dat als je mensen aangepast werk biedt, ze dan ook weer meetellen. Mensen komen weer buiten, mensen komen weer in hun omgeving, ze maken weer contacten, je haalt ze uit hun isolement weg."

Ook de mindervalide medemens heeft Richard's aandacht. Sport is een belangrijk middel om te voorkomen dat deze mensen in isolement raken. Dit heeft Richard zelf ervaren toen hij zelf na een ongeval moest revalideren. "Sport is goed voor het lichaam. Je beweegt datgene wat nog goed bewegen kan, daar ben je mee bezig. Maar het heeft ook een belangrijke sociale kant. Je ontmoet mensen, soms ook lotgenoten. Je kunt dingen delen. Kortom, je sociale kring wordt groter." De behoefte is er, bestaande sportverenigingen moeten er nog vertrouwd mee worden. "Wij kunnen dat aan het licht brengen. Wij kunnen partijen misschien wel samenbrengen. Bijvoorbeeld met inzet van Sport Fryslân, die onder provinciale financiering valt." Met veel energie en enthousiasme staat hij op de ChristenUnie-lijst voor de Provinciale Staten.

Richard Klerks

Statenlid

tel.nr.: 0613758404