start

Nieuws

Duurzaam Fryslân kan niet zonder opslag van schone energie

zonnepanelen op boerderijwoensdag 28 juni 2017 18:46 Fryslân moet werk maken van de opslag van schone energie. Dat vindt Wiebo de Vries, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Staten van Fryslân. Hij wil daarvoor € 1 miljoen beschikbaar stellen in de provinciale begroting. Particulieren kunnen daarmee subsidie krijgen voor een kwart van de aanschafkosten voor batterijen voor de opslag van energie. lees verder
Labels

ChristenUnie wil proef met hyperloop in Noord Nederland

hyperloopdinsdag 27 juni 2017 11:26 De ChristenUnie in de Friese Staten wil dat Noord Nederland testregio wordt voor de snelle Hyperloop trein. Met de trein kunnen goederen en personen razendsnel vervoerd worden. De fractie dient daarvoor morgen een motie in tijdens de behandeling van de Kadernota 2018 in de Friese Staten. lees verder
Labels

Met bewoners van gebied verder praten over Skieding

skiedingwoensdag 21 juni 2017 21:36 De opwaardering van de Skieding tussen Surhuisterveen en Drachten moet in ieder geval opleveren dat snelverkeer, landbouwverkeer en fietsverkeer van elkaar gescheiden worden. Dat zei statenlid Ynze de Boer van de ChristenUnie woensdag 21 juni tijdens de vergadering van de Staten. Hoe dat er precies uit gaat zien moet de komende tijd besproken worden met diverse partijen in het gebied. De ChristenUnie diende samen met andere partijen een amendement in om een gebiedsplan te maken. De ChristenUnie is geen voorstander van een nieuw tracé op een andere plek dan waar de weg nu ligt. lees verder
Labels

CU pleit voor versnelling bij circulair maken van economie

circulair fotowoensdag 21 juni 2017 17:57 De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de Friese economie circulair wordt. Dat betekent dat alle afval grondstof wordt voor nieuwe producten en dat uitstoot van schadelijke stoffen verdwijnt. ‘We hebben één aarde gekregen, daar moeten we zuinig op zijn. Dat is niet altijd gebeurd en we moeten voorkomen dat onze aarde uitgeput raakt,’ hield fractievoorzitter Wiebo de Vries van de ChristenUnie de Friese Staten voor tijdens de vergadering op 21 juni. lees verder
Labels

Extra geld voor Culturele Hoofdstad

Culturele Hoofdstadwoensdag 21 juni 2017 17:11 Een half jaar voordat het programma Kulturele Haadsted 2018 losbarst blijkt er een fors gat in de begroting te zitten. De programmering van grote voorstellingen komt in gevaar. Zowel de gemeente Leeuwarden als de provincie wordt om een extra bijdrage gevraagd. Fryslân staat voor ruim € 5 miljoen aan de lat, waarvan € 3 miljoen als waarborg- en garantiefonds. ‘Eins is dat net in kar,’ zegt Ynze de Boer namens de ChristenUnie. ‘As we it net dwaan soene slaan we as provinsje in modderfiguur nei de bûtenwrâld, en it liket my ta dat we dat net wolle.’ lees verder
Labels

Laatste nieuws