start

Nieuws

Werkbezoek Energiesprong Súdwest-Fryslân

woensdag 17 oktober 2018 09:30 De fractie gaat woensdag 17 oktober naar Energiesprong Súdwest-Fryslân. lees verder
Labels

Leefbaarheid en de nieuwe rol van de provincie

Locaties - Ielanendonderdag 27 september 2018 17:00 Friezen zijn blij met de plek waar ze wonen en geven de leefbaarheid een 8. De ambitie is dat Friezen in de toekomst dat cijfer blijven geven. De maatschappij is in beweging. Burgers willen meer betrokken worden bij de besluitvorming. In de beleidsbrief Leefbaarheid, die op de agenda van 26 september staat, kijken Provinciale Staten naar wat een passende rol is van de provincie in de huidige tijd. lees verder
Labels

Koersdocument omgevingsvisie

Gaasterland Natuurgebied De Wyldemerk 4 YdBdonderdag 27 september 2018 15:54 Waar willen we naar toe met Fryslân? Hoe gaan we werken? Welke ontwikkelingen -opgaven- zijn er? Waar zijn keuzes nodig? Het Koersdocument geeft op een hoog abstractieniveau aan wat de ambitie is op lange termijn. Ook geven Provinciale Staten met dit document richting aan de inhoud van de ontwerp Omgevingsvisie. Tijdens de Provinciale Staten vergadering van 26 september jl. debatteren de verschillende partijen over het Koersdocument Omgevingsvisie. lees verder
Labels

Een nieuwe uitdaging voor Ynze de Boer

foto beediging Ynze - kopie (2)woensdag 26 september 2018 20:48 Je hebt van die mensen die het politieke handwerk niet kunnen missen. Ynze de Boer, die in juni weer begon als commissielid is Richard Klerks opgevolgd als Statenlid. Hij is op 26 september tijdens de Statenvergadering beëdigd. lees verder
Labels

Afscheid van Statenlid Richard Klerks

Richard-frwoensdag 26 september 2018 20:37 Afscheid nemen doet pijn en scheiden is lijden. Op 26 september is in de Staten van Fryslân afscheid genomen van Richard Klerks. Hij kan zelf niet aanwezig zijn, maar de Commissaris leest zijn afscheidswoorden voor. Zo wordt hij toch gehoord. lees verder
Labels

Laatste nieuws