start

Nieuws

Provincie Fryslân staat er financieel goed voor

Geld.jpgwoensdag 14 november 2018 14:00 ‘Mooie ambities maar nog veel lege plekken in de begroting van 2019,’ zegt Wiebo de Vries, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Staten. ‘De huidige coalitie laat weinig visie zien en laat het over aan het nieuwe provinciebestuur.’ De ChristenUnie dient tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 14 november 2018 verschillende amendementen en moties in bij de begroting van 2019. lees verder
Labels

De jeugd heeft de toekomst

FJAR logo.jpgwoensdag 14 november 2018 13:11 Het is belangrijk om de jeugd bij de politiek te betrekken. Hoe doe je dat en hoe worden jongeren politiek actief? De Friese jeugdadviesraad (FJAR) is in 2017 begonnen en zal twee tot vier keer per jaar advies geven over onderwerpen die op de agenda van Provinciale Statenvergaderingen staan. Uit de toelichting van de begroting blijkt dat de FJAR geen enkel advies heeft gegeven aan Provinciale Staten in 2018. lees verder
Labels

Stimuleren asbest eraf, zonnepanelen erop

Zonnepanelen op dak.jpgwoensdag 14 november 2018 13:06 Hoe krijgen we alle asbest op tijd van het dak af? Asbest is schadelijk voor de gezondheid. De overheid wil dat de asbestdaken eind 2024 allemaal gesaneerd zijn. De ChristenUnie vindt dat de overheid eigenaren van asbestdaken moet stimuleren om het asbest van hun daken te verwijderen in combinatie met het terugleggen van zonnepanelen. De ChristenUnie vraagt tijdens de behandeling van de begroting op 14 november jl. om geld beschikbaar te stellen voor een subsidieregeling. lees verder
Labels

Iedereen verdient het om waardig ouder te worden

Bejaarde man.jpgwoensdag 14 november 2018 13:00 Zorg gaat iedereen aan. Iedere dag staan er mensen klaar om voor anderen te zorgen. In Nederland is de zorg van goede kwaliteit. Toch zijn er zorgen over de zorg. Is er straks nog voldoende en betaalbare zorg? De ChristenUnie wil dat ouderen op een waardige manier ouder worden en vraagt tijdens de Statenvergadering van 14 november 2018 wat de provincie hieraan kan doen. lees verder
Labels

Werkzaamheden aan De Skieding van start

De Skieding.pngwoensdag 14 november 2018 12:55 De Skieding (N358) tussen Surhuisterveen en de A7 bij Drachten wordt aangepakt. Provinciale Staten gaan tijdens de Statenvergadering van 14 november 2018 akkoord met de laatste aanpassingen in het plan. Eerder is al besloten om de weg te verbreden en de doorstroom te verbeteren. lees verder
Labels

Overig nieuws