Reitze Douma

"Ik ben niet de politicus die eindeloze verhalen gaat houden waaruit de luisteraar dan maar moet destilleren wat ik bedoel." – Reitze Douma

Reitze is sinds het begin van de jaren ’80 politiek actief. Eerst in de steunfractie van de gemeenteraad in Groningen-stad waarna hij na een rustige periode in Drachten, gevraagd werd om voor de ChristenUnie voorzitter van kiesvereniging Smallingerland te worden.  Reitze werd lid van de ChristenUnie omdat daar Gods Woord centraal staat. Dit is voor hem de manier om zijn christen-zijn in de maatschappij in de praktijk te brengen. Van steunfractie in de gemeenteraad, is Reitze via voorzitterschap van de kiesvereniging in de steunfractie van de Provinciale Staten terechtgekomen.

Wat hem vooral aanspreekt in de fractie van de Provinciale Staten is dat er een consistent beleid gevoerd is op basis van het programma wat destijds geschreven is. "Als ChristenUnie willen doen wat we zeggen, betrouwbaar zijn." Dat is politiek die Reitze met de ChristenUnie willen voeren; gebaseerd op twee voor hem belangrijke uitgangspunten. Ten eerste de Bijbel. "Ik doe dit vanuit mijn christelijke achtergrond." Ten tweede het verkiezingsprogramma. "Omdat je vast moet houden aan de uitgangspunten die je met je achterban hebt besproken." Reitze windt er geen doekjes om, ook in de politiek is hij iemand die zegt waar het op staat en daarin kan hij heel direct zijn. "Ik ben geen politicus die eindeloze verhalen gaat houden waaruit de luisteraar maar moet destilleren wat ik bedoel."

Reitze gaat zich de komende jaren in de Provinciale Staten richten op landbouw en economie. Omdat hij zelf ondernemer is, ondersteunt hij Wiebo bij onderwerpen in de Staten die gaan over het bedrijfsleven. "Ik denk dat daar vrij veel te behalen is.Te behalen in de zin van begrip voor standpunten die wij hebben, op basis van onze uitganspunten. Onze uitganspunten zijn zo ongelofelijk puur natuur, dat iedereen zich daar eigenlijk wel in kan vinden. Als je het maar op een redelijke wijze naar voren kunt brengen."

In de landbouw zal Reitze zich nog verder verdiepen. Tijdens een werkbezoek werd zijn nieuwsgierigheid hiervoor geprikkeld. "Het is een prachtig economische sector waar enorm veel nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden. Boeren moeten de ruimte hebben om te ondernemen, maar altijd met oog voor natuur, landschap en dierenwelzijn. We hebben de opdracht gekregen om ons met het landschap bezig te houden en de aarde te bewerken. Daarbij moeten we de schepping van God in stand houden."

Reitze Douma

Statenlid

tel.nr.: 06 55112997