verkeer en vervoer 2016

Zorgen bij CU om opheffen tussenstop op lijn Leeuwarden-Zwolle

ov foto's 003woensdag 29 november 2017 17:07 De intercity van NS naar Den Haag zal vanaf 10 december minder stops maken tussen Leeuwarden en Zwolle. De ChristenUnie maakt zich zorgen over deze verschraling van de dienstregeling. ‘Reizigers uit Grou-Irnsum, Akkrum en Wolvega moeten eerst met de stoptrein naar Heerenveen, Meppel of Zwolle en vervolgens overstappen op een intercity. Dat kost bijna een half uur extra reistijd,' zegt Ynze de Boer van de ChristenUnie. ‘Wij staan voor een goed openbaar vervoer. Een treinreis naar de Randstad kost nu al veel tijd. Dat wordt hiermee niet beter.’ lees verder

CU wil onderzoek naar toezicht in Friese treinen van Arriva

ArrivaSpurtdinsdag 31 januari 2017 10:24 De ChristenUnie in de Staten van Fryslân wil van Gedeputeerde Staten weten of Arriva op de Friese treintrajecten voldoende toezichthoudend personeel inzet. Onlangs stelde de Provincie Groningen Arriva in gebreke omdat er te weinig toezichthoudend personeel aanwezig zou zijn. lees verder

ChristenUnie blij met eerste Friese mobiliteitscentrale in Noordoost Fryslân

ov webwoensdag 25 januari 2017 14:17 Noordoost Fryslân krijgt een mobiliteitscentrale waarbij openbaar vervoer wordt gecombineerd met speciaal vervoer. Een goede zaak vindt de ChristenUnie. De bereikbaarheid wordt verbeterd, zonder dat er extra geld moet worden geïnvesteerd. De leefbaarheid is ermee gediend. ‘Een mooi plan, een opsteker voor de regio,’ zegt woordvoerder Ynze de Boer. lees verder

CU vraagt om onderzoek naar elektrisch spoor in Fryslân

Elektrisch spoormaandag 31 oktober 2016 16:21 De ChristenUnie wil weten hoe het kan dat er een groot verschil bestaat tussen de kosten die Gedeputeerde Staten rekenen voor elektrisch spoor in Fryslân en die van Werkgroep Spoor in Friesland. Volgens het college moet het elektrificeren van het Friese spoor 600 miljoen euro kosten. Deze schatting verschilt fors met de schatting van Werkgroep Spoor, die ervan uitgaat dat 150 miljoen euro nodig is om al het spoor in Fryslân te elektrificeren. lees verder

Fryslân doet onderzoek naar nachttrein Groningen-Leeuwarden

ov foto's 014donderdag 27 oktober 2016 09:54 Fryslân gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om vanuit Groningen een nachttrein naar Leeuwarden te laten rijden die aansluit op de trein vanuit de Randstad. De ChristenUnie heeft GS daarom gevraagd tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 26 oktober. De Staten ondersteunden in meerderheid het verzoek van de ChristenUnie. lees verder

CU wil snelle bus van Drachten naar Dokkum

De Centrale Aszaterdag 13 augustus 2016 12:11 De ChristenUnie wil dat er een snelle busverbinding komt tussen Drachten en Dokkum via de nieuwe Centrale As. Het doortrekken van de halfuurdienst (lijn 53) tussen Dokkum en Burgum naar Drachten is volgens de fractie onvoldoende. ‘We willen aantrekkelijk openbaar vervoer bieden dat kan concurreren met de auto’, zegt Statenlid Ynze de Boer. ‘Als de bus meerdere dorpen aan moet doen, dan kan dat niet’. lees verder

Zorg bij CU over uitstel extra trein Groningen Leeuwarden

ov foto's 011woensdag 24 februari 2016 11:37 De ChristenUnie in Fryslân maakt zich grote zorgen over de voortgang van het project Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden (ESGL). Nu de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed een noodzakelijke aanpassing op station Leeuwarden afkeurt, lijkt een extra trein in 2019 niet haalbaar. Dat is voor de ChristenUnie onaanvaardbaar. ‘We vragen de gedeputeerde alles uit de kast te halen om de extra trein op tijd te laten rijden,' aldus Ynze de Boer. lees verder

Onderzoek naar 60 kilometer op de Skieding leidt tot vragen bij ChristenUnie

skiedingvrijdag 05 februari 2016 15:22 De ChristenUnie in de Staten van Fryslân wil van Gedeputeerde Staten (GS) weten waarom een onderzoek naar een 60-kilometer variant voor de N358 van Buitenpost naar de A7 wordt overwogen. Aangrenzende gemeenten beschouwen de weg als belangrijkste ontsluitingsweg voor de regio op het snelwegennetwerk en wijzen de 60 kilometer variant al bij voorbaat af. Volgens hen zou het afwaarderen van de weg grote gevolgen hebben voor de leefbaarheid en de bedrijvigheid van Noordoost Fryslân. lees verder

CU in Staten wil af van knip in de Trekweg

trekvaart N910dinsdag 10 november 2015 13:36 De ChristenUnie wil de Trekweg (N910) tussen Gerkensklooster en Dokkum openhouden voor alle verkeer. Dit in tegenstelling tot Gedeputeerde Staten die van plan zijn om halverwege volgend jaar een afsluiting (knip) in de weg aan te brengen ten zuiden van Kollum. Autoverkeer zou dan een andere route moeten nemen. De ChristenUnie verwacht veel sluipverkeer door de dorpen en vroeg GS het plan van tafel te halen. De Staten waren het unaniem eens met de ChristenUnie en steunden een motie hierover. De gedeputeerde wordt in de motie gevraagd met gemeenten in gesprek te gaan om alternatieven te zoeken om de verkeersintensiteit op de Trekweg omlaag te brengen. lees verder

Geen onderzoek naar kortingskaart voor Friese MBO studenten

ov foto's 012donderdag 29 oktober 2015 16:57 De coalitie van CDA, VVD, FNP en SP in Fryslân wil geen onderzoek doen naar een tegemoetkoming in de reiskosten van minderjarige MBO-studenten. Ouders van deze groep jongeren zijn soms meer dan 100 euro per maand kwijt aan reiskosten. Dat is voor sommigen van hen een bijna niet te behappen opgave. ChristenUnie en PvdA willen deze ouders graag helpen, maar kregen daarvoor geen meerderheid in de Friese Staten. Op 1 januari 2017 krijgen alle MBO-studenten een OV-kaart. De overbrugging van de hoge kosten zou dus slechts tijdelijk zijn. lees verder

Vragen van CU over financiële steun van Fryslân aan Qbuzz

ov webmaandag 17 augustus 2015 14:37 De ChristenUnie vraagt hoe Gedeputeerde Staten wil voorkomen dat aanbieders van openbaar vervoer bij de Provincie aankloppen om financiële steun als het even wat minder gaat. Vorige week werd bekend dat gedeputeerde Kramer € 2 ton wil bijdragen voor de aanschaf van zeven luxe bussen door Qbuzz. Volgens de fractie kunnen nu ook andere partijen een beroep doen op de Provincie. lees verder

CU wil duurzaam OV in Zuidoost Fryslân

ov webdonderdag 16 juli 2015 12:46 De komende jaren zullen er vervuilende bussen in Zuidoost Fryslân gaan rijden als het aan Gedeputeerde Staten van Fryslân ligt. De ChristenUnie is hier teleurgesteld over en vraagt zich af of het college wel haar uiterste best heeft gedaan om duurzame bussen te laten rijden. ‘In de aanbesteding voor Openbaar Vervoer in Zuidoost Fryslân zet de provincie in op dieselbussen. Terwijl gas goedkoper en schoner is. Inschrijvers worden helemaal niet uitgedaagd om met duurzame bussen te komen. Onbegrijpelijk.’ Aldus Anja Haga, Fractievoorzitter van de ChristenUnie Statenfractie. lees verder

CU pleit voor soepeler omgaan met vertrektijd van trein

ov foto's 013donderdag 21 mei 2015 13:53 Reizigers uit de richting Groningen die overstappen in Leeuwarden op de trein naar Zwolle moeten te vaak een sprintje trekken om de trein te halen. De krappe vier minuten overstaptijd is voor veel reizigers te kort. Doordat beide vervoerders strikt op tijd vertrekken, gebeurt het vaak dat de trein net voor de neus van de passagiers vertrekt. Dat geldt zeker voor mensen die slecht ter been zijn. Geen goede zaak, vindt de ChristenUnie, die hierover vragen stelt aan de gedeputeerde. lees verder

CU vraagt aandacht voor blinden en slechtzienden in de trein

sterkmaandag 20 april 2015 14:41 Blinden en slechtzienden krijgen onvoldoende informatie om comfortabel van het spoor gebruik te kunnen maken. Zo weten ze niet aan welke kant de deuren opgaan als de trein stopt op een station. Wanneer meer mensen uitstappen is dat geen probleem. Maar wanneer de blinde of slechtziende de enige is die uitstapt, kan dat wel het geval zijn. Met een beetje extra informatie zou dat eenvoudig te verhelpen zijn. De ChristenUnie vraagt gedeputeerde Kramer zich hiervoor in te zetten. lees verder

CU vindt dat PS hadden moeten besluiten over nachttrein Leeuwarden

ov foto's 001vrijdag 17 april 2015 09:33 Een nachttrein in het weekend vanuit de Randstad naar Leeuwarden is volgens gedeputeerde Kramer te duur en komt er daarom niet. Dat staat in de antwoorden van de gedeputeerde op vragen van de ChristenUnie hierover. De ChristenUnie vraagt waarom Kramer deze beslissing zelf heeft genomen, in plaats van het voor te leggen aan de Staten zoals in Groningen en Drenthe is gebeurd. lees verder

CU boos om uitblijven nachttrein Leeuwarden

ov foto's 008maandag 16 maart 2015 11:17 De ChristenUnie Fryslân is boos op gedeputeerde Kramer omdat de nachttrein van de Randstad niet naar Leeuwarden rijdt. In tegenstelling tot Groningen en Assen die wel een nachttrein krijgen. ‘Dit past in een reeks van gebeurtenissen. Als het gaat om spoorbereikbaarheid van Fryslân met de Randstad, loopt Fryslân steeds achteraan. De lobby van Fryslân voor betere spoorbereikbaarheid is niet op orde,’ constateert fractievoorzitter Anja Haga. lees verder

ChristenUnie: een OV-trajectabonnement voor Noord-Nederland

trajectkaartvrijdag 13 maart 2015 09:07 De ChristenUnie in de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe wil één OV-abonnement om met bus en trein te reizen door alle drie de provincies. Dat abonnement moet beter passen bij de wensen van reizigers. lees verder

ChristenUnie wil stationsgebied beter toegankelijk maken voor kwetsbare groepen

ov foto's 016vrijdag 13 februari 2015 10:01 Ouderen, invaliden en kwetsbare groepen moeten net zo gemakkelijk toegang hebben tot het station als ieder ander. Nu het stationsgebied in Leeuwarden ingrijpend op de schop gaat, vraagt ChristenUnie extra aandacht voor deze groep mensen. ‘Denk aan opgangen en overgangen van weg naar wandelgebied. Maar ook aan het in- en uitstappen van trein en bus. Bij het maken van plannen moet je steeds het belang van de minder validen voor ogen hebben,' vindt Anja Haga, fractievoorzitter van de ChristenUnie in Fryslân. De Staten van Fryslân spreken woensdag 18 februari over de reconstructie van het stationsgebied. lees verder

CU lanceert fietsplan voor Afsluitdijk

fyts overhandigingwoensdag 21 januari 2015 12:27 De Statenfractie van de ChristenUnie lanceert op woensdag 21 januari een plan om de Afsluitdijk fietsvriendelijker te maken. De 32 kilometer lange dijk staat op de nominatie voor een flinke opknapbeurt. Een fietspad aan de Waddenzeedijk maakt daar onderdeel van uit. Het bedwingen van de dijk is zelfs voor de geoefende fietser een pittige uitdaging. De ChristenUnie wil dat vereenvoudigen, ondermeer door een wind-mee arrangement in het leven te roepen. 'Toeristen, forenzen en iedereen die maar wil zou verleid moeten worden een keer per fiets over de dijk te gaan,' vindt fractievoorzitter Anja Haga. 'Met deze voorstellen wordt dat wat eenvoudiger.' Een motie om de plannen van de CU te onderzoeken, kreeg steun van de meerderheid van de Staten. lees verder

Fryslân gaat voor extra Sprinter op zaterdag

ov foto's 011vrijdag 14 november 2014 13:49 De dienstregeling van Leeuwarden naar Zwolle in het weekend laat te wensen over. Slechts twee keer per uur gaat een trein richtig de Randstad, waarvan één stoptrein. De ChristenUnie in de Friese Staten vindt dat te weinig en vraagt de gedeputeerde om actie. Een meerderheid in de Staten is het met de ChristenUnie eens. lees verder

Opinie: Financiële steun voor Qbuzz. Kan dat?

ov webvrijdag 19 september 2014 11:42 Vervoerder Qbuzz vraagt het provinciebestuur 2 miljoen euro om zijn vloot bussen in Zuidoost-Friesland te kunnen vervangen. Dit jaar wordt een verlies van 1,5 miljoen op de concessie geleden. Minder mensen pakken de bus vanwege de vertragingen door de vele wegwerkzaamheden door Leeuwarden, zegt Qbuzz. Bovendien is de jaarlijkse indexatievergoeding vrijwel op nul gesteld terwijl de kosten voor personeel en diesel elk jaar stijgen. lees verder

CU vraagt naar resultaten Friese Zomerdagkaart in OV

ov foto's 021vrijdag 12 september 2014 21:14 De ChristenUnie wil van Gedeputeerde Kramer weten wat de resultaten zijn van de proef met de zomerdagkaart in het Openbaar Vervoer in Fryslân. Op basis van de resultaten van de Zomerdagkaart heeft de gedeputeerde eerder toegezegd met de vervoerders te zullen spreken over een dagkaart voor het hele jaar. De ChristenUnie heeft daar meermalen voor gepleit. De Zomerdagkaart kon vanaf juli tot eind augustus in het Friese OV worden gebruikt. lees verder

ChristenUnie wil actievere aanpak zwartrijders Arriva-treinen

ov foto's 011vrijdag 22 augustus 2014 07:58 De ChristenUnie wil dat de zwartrijders op de Arriva-treinen actiever worden aangepakt. Volgens de partij loont het voor reizigers om zwart te rijden, omdat er weinig wordt gecontroleerd. De partij wil daarom dat het college maatregelen neemt. ChristenUnie-statenlid Anja Haga: 'Er zijn reizigers die de boete van 35 euro zien als reiskosten die makkelijk terug te verdienen zijn. Hierdoor loopt de vervoerder inkomsten mis wat invloed kan hebben op de prijs van een kaartje. Dus de eerlijke reiziger draait er uiteindelijk voor op. Dat kunnen we niet laten gebeuren.' lees verder

Nieuwe kansen voor snelle spoorverbinding met Randstad dankzij motie CU

ov foto's 002dinsdag 01 juli 2014 19:51 NS, ProRail, de provincies en het Rijk moeten samen een quick scan maken met kosten en baten van maatregelen die mogelijk zijn voor het substantieel verkorten van de reistijd vanaf de Randstad naar het noorden, oosten en zuiden van Nederland. Dat is het resultaat van een aangenomen motie van Carla Dik-Faber van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. De Statenfractie heeft in het verleden al vele malen gevraagd om snelheidsverhogende maatregelen op het spoor naar het Noorden. 'De gedeputeerde moet in actie komen om deze toezegging maximaal te verzilveren. Deze kans moeten we niet laten glippen,' zegt Anja Haga. lees verder

CU vindt bereikbaarheid en eerlijk werk belangrijke thema's in Kadernota

Rolstoel-mantelzorg-nbb_foto_715637_650x433woensdag 25 juni 2014 15:26 Beleidsarm en weinig ambitieus. Zo kwalificeerde Anja Haga de Kadernota 2015 tijdens de laatste Statenvergadering op 25 juni. Maar dat was deze keer geen kritiek. 'Het is helemaal niet de bedoeling dat Gedeputeerde Staten in het verkiezingsjaar nog met allerlei nieuwe plannen komen', zei ze. 'Wij komen zelf wel met mooie ideeën.' Om een aantrekkelijke provincie te zijn, moet Fryslân blijven investeren in eerlijk werk en in bereikbaarheid via wegen, spoor en water, vindt de ChristenUnie. 'Wij geloven dat iedereen gelijke kansen moet hebben om zijn talenten te ontwikkelen. Vanuit het principe de naaste liefhebben als jezelf.' lees verder

Geld uit TEN-T fonds gebruiken voor spoor Leeuwarden-Bremen

ov foto's 001woensdag 25 juni 2014 15:02 Geld uit het Europees transportfonds TEN-T kan goed worden gebruikt voor realisatie van de spoorlijn van Leeuwarden via Groningen naar het Duitse Bremen. Dat zei Anja Haga tijdens de behandeling van de Kadernota 2015 in Provinciale Staten van Fryslân. Een motie hiervoor kreeg steun van de Staten. lees verder

CU pleidooi voor dagkaart in OV vindt bijval

ov foto's 017donderdag 19 juni 2014 10:18 De ChristenUnie heeft met succes gepleit voor het invoeren van een dagkaart in het Openbaar Vervoer in Fryslân. Een motie daarvoor kreeg brede steun van alle partijen met uitzondering van CDA, SP en GrienLinks. lees verder

Opinie: waar blijft de Friese spoorlobby?

ov foto's 008maandag 12 mei 2014 09:00 Het kabinet past in heel Nederland het spoor aan (met het beveiligingssysteem ERTMS) zodat er snellere treinen kunnen rijden, en treinen dichter op elkaar kunnen rijden, maar het noorden wordt overgeslagen. Waar blijft de Friese actie? lees verder

Kansen voor doorgaande spoorlijn met Duitsland

IMAG0015vrijdag 25 april 2014 13:12 De Provincie Fryslân blijft zich inzetten voor een doorgaande spoorverbinding tussen Leeuwarden en Duitsland. Dat blijkt uit antwoorden van Gedeputeerde Staten op vragen van de ChristenUnie. lees verder

Lobby snelle trein blijft maar focus op verkorten wachttijd Zwolle

ov foto's 008woensdag 23 april 2014 11:39 De noordelijke provincies blijven zich inzetten voor ERTMS voor het spoor. Dat zegt gedeputeerde Johannes Kramer op vragen van de ChristenUnie Statenfractie in Fryslân. Op de korte termijn ligt de focus op het verkorten van de stoptijd van de trein in Zwolle. Die bedraagt nu nog 12 minuten. Veel te lang, vindt de gedeputeerde. lees verder

Provincie moet zicht houden op goede klachtenafhandeling in openbaar vervoer

ov foto's 018dinsdag 15 april 2014 12:17 Door het opheffen van het onafhankelijk klachtenbureau voor openbaar vervoer in Fryslân heeft de Provincie onvoldoende zicht op de klanttevredenheid van de reiziger. Dat vindt de ChristenUnie ongewenst. De ChristenUnie vraagt daarom aan het college om maatregelen te nemen zodat ze zicht houdt op de afhandeling van klachten door vervoerders. lees verder

ChristenUnie zeer teleurgesteld over spoorplannen kabinet

trein grootmaandag 14 april 2014 08:18 Er komt geen snelle trein van de Randstad naar Leeuwarden en Groningen. Op 11 april heeft het kabinet bekend gemaakt dat ze kiest voor invoering van ERTMS op grote delen van het spoor in de Randstad en op spoorlijnen richting Arnhem, Almelo en Vlissingen. Noord-Nederland wordt niet genoemd. De ChristenUnie is hier zeer teleurgesteld over. Vooral omdat het Friese college in een brief in november 2013 nog liet weten afspraken met het Rijk te hebben gemaakt over de invoering van ERTMS richting het Noorden. De ChristenUnie Statenfracties van Groningen, Drenthe en Fryslân gaan mondelinge vragen stellen in de komende Statenvergaderingen. lees verder

ChristenUnie niet voetstoots akkoord met opheffen klachtenlijn OV

IMAG0018maandag 17 februari 2014 10:50 De Statenfractie van de ChristenUnie in Fryslân wil eerst inzicht in het aantal klachten en de aard ervan, voordat besloten wordt tot het opheffen van het onafhankelijk klachtenbureau Openbaar Vervoer. Volgens Gedeputeerde Staten is de klachtenstroom na een piek in 2007 opgedroogd. GS danken dat aan verbeterde dienstverlening van de aanbieders van Openbaar Vervoer en vinden een onafhankelijk klachtenbureau om die reden niet meer nodig. De ChristenUnie is daar niet zo zeker van. lees verder

Geen vertraging bij uitbreiding aantal treinen

DSCN1729woensdag 12 februari 2014 16:45 Over drie jaar rijden er op het baanvak tussen Leeuwarden en Meppel vier treinen per uur. Dat schrijven Gedeputeerde Staten van Fryslân op vragen van de ChristenUnie. lees verder

Eerst knooppunt op spoor Zwolle oplossen voor andere investeringen

DSCN1729dinsdag 14 januari 2014 15:54 De ChristenUnie is er niet gerust op dat het vergroten van de bereikbaarheid van Leeuwarden via het spoor voldoende prioriteit heeft voor NS en Prorail. Uitlatingen van NS-regiodirecteur Noordoost Ineke van Gent over het onderzoek naar snelheidsverhogende maatregelen op het spoor richting Groningen zijn daar debet aan. lees verder

ChristenUnie blijft alert op goede dienstregeling voor treinen

IMAG0015woensdag 08 januari 2014 15:22 De ChristenUnie blijft er alert op dat de dienstregeling van Arriva treinen niet leidt tot extra lange wachttijden op station Leeuwarden. Gedeputeerde Staten zeggen in antwoord op vragen van de ChristenUnie met Arriva in gesprek te gaan. "Wy binnen drok dwaande om ta ferbetteringen te kommen", aldus GS. Tegelijkertijd geven GS aan dat de ruimte om aanpassingen te doen beperkt is omdat het gaat om aansluitingen van treinen van verschillende vervoerders. lees verder

Extra investering in spoor naar Noorden mede dankzij acties van CU

sterkwoensdag 18 december 2013 12:14 Diverse moties en schriftelijke vragen van de ChristenUnie in de Friese Staten hebben er mede toe geleid dat er 225 miljoen extra wordt geïnvesteerd in het spoor naar het noorden. lees verder

Nieuwe dienstregeling leidt tot te lange wachttijd op station Leeuwarden

ov foto's 003woensdag 27 november 2013 17:23 In de nieuwe dienstregeling van Arriva die op 15 december ingaat sluiten treinen op het knooppunt Leeuwarden niet goed aan op treinen van NS naar de rest van Nederland. Dat constateert de ChristenUnie Statenfractie naar aanleiding van klachten van consumentenplatform Rocov. lees verder

Mogelijk toch snelle trein naar Randstad dankzij motie ChristenUnie

trein grootdinsdag 19 november 2013 17:07 Er komt waarschijnlijk toch een snelle trein van de Randstad naar Leeuwarden. De ChristenUnie vroeg onlangs in een motie aan Gedeputeerde Staten zich hiervoor in te zetten tijdens het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Transport en Ruimte. GS heeft dat gedaan en met succes. lees verder

Wie kan het best het openbaar vervoer op het platteland verzorgen?

ov webvrijdag 08 november 2013 13:49 Het Openbaar Vervoer op het platteland verschraalt. Tussen grote kernen rijden bussen gedurende alle werkdagen en ook in het weekend. Maar de kleine kernen worden veel minder aangedaan en vaak zijn deze dorpen in het weekend helemaal verstoken van Openbaar Vervoer. lees verder

Snelle trein moet ook naar Leeuwarden

trein grootdinsdag 15 oktober 2013 12:47 De Intercity naar Leeuwarden moet op termijn ook 200 km/u kunnen rijden. Daarvoor pleit de ChristenUnie in de Staten van Fryslân. De NS heeft aangekondigd aanpassingen aan de treintrajecten richting het Noorden te willen uitvoeren, zodat er een snellere verbinding kan worden gerealiseerd. Het traject Zwolle – Leeuwarden wordt echter niet genoemd in de rij van bestemmingen. lees verder

Opinie: Maak het OV toegankelijk en betaalbaar

chipkaartwoensdag 02 oktober 2013 12:27 Gelukkig kunnen we aan op veilige bussen die op tijd rijden. Maar je moet er wel voor in de buidel tasten. Met de komst van de OV-chipkaart en meerdere aanbieders in het Openbaar Vervoer is het reizen met OV er niet goedkoper en gemakkelijker op geworden. lees verder

Bouw van station Werpsterhoek eerder dan gepland

IMAG0015woensdag 18 september 2013 18:32 Dankzij de ChristenUnie komt er snel een treinstation bij Werpsterhoek bij de nieuwe woonwijk Zuidlanden in Leeuwarden en niet pas over tien of vijftien jaar als de wijk is volgebouwd. Tijdens de Statenvergadering op woensdag 18 september pleitte fractievoorzitter Anja Haga met succes ervoor dat het station binnen afzienbare tijd wordt gerealiseerd. lees verder

Opinie: Maak van de intercity een echt snelle trein

1015293.JPGmaandag 09 september 2013 10:11 Deze zomer hebben reizigers verschillende keren mogen ervaren hoe kwetsbaar de treinverbinding van Fryslân met de rest van Nederland is. Een spoorprobleem in of vlak voor of na Zwolle en je komt Fryslân niet in of uit met de trein. Helaas zal dit probleem zich de komende jaren nog wel vaker voordoen. lees verder

Fryslân moet eerder advies vragen aan Reizigersplatvorm ROCOV

rocov logowoensdag 03 juli 2013 11:52 De ChristenUnie wil dat de Provincie Fryslân het Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (ROCOV) veelvuldig en in een vroeg stadium bij plannen voor openbaar vervoer betrekt. De provincie is wettelijk verplicht om het ROCOV om advies te vragen met betrekking tot openbaar vervoer, maar in de praktijk gebeurt dat niet altijd. lees verder

Trein naar noorden ook met 200 km per uur

trein grootwoensdag 26 juni 2013 13:30 De ChristenUnie in de Staten van Fryslân wil dat de gedeputeerde zijn uiterste best doet om mogelijk te maken dat de treinen van en naar het noorden met een snelheid van 200 km per uur gaan rijden. lees verder

Derde trein Leeuwarden-Zwolle niet in routeplanners

treindonderdag 13 juni 2013 18:23 De derde trein naar Zwolle met een overstap in Meppel wordt niet getoond in de routeplanners van NS en 9292. De derde trein rijdt al vanaf eind april. De routeplanners zouden daarom drie reismogelijkheden naar de Randstad moeten tonen, maar laten er slechts twee zien. De derde trein met overstap in Meppel wordt in het geheel niet genoemd als optie. lees verder

Klachten over OV chip leiden tot vragen van ChristenUnie

IMAG0018woensdag 30 januari 2013 17:46 Alle treinreizigers die op station Leeuwarden van een NS trein in een trein van Arriva stappen, betalen nog tot april het dubbele opstaptarief. In het overgrote deel van Nederland is het dubbele tarief inmiddels afgeschaft. De ChristenUnie wil weten hoe dat kan en stelt hierover vragen aan gedeputeerde Kramer. lees verder

Vragen ChristenUnie over prijsverschillen OV

ov foto's 012donderdag 03 januari 2013 15:58 Prijsbewuste reizigers doen er verstandig aan hun kaartje voor de afstand Harlingen - Heerenveen te kopen via de internetsite van de NS. Reizigers die dezelfde reisafstand afleggen met de OV-chipkaart betalen namelijk een euro meer. lees verder

Klachtenregen OV leidt tot vragen aan gedeputeerde

IMAG0018dinsdag 18 december 2012 09:37 De ChristenUnie in Fryslân stelt woensdag 19 december, tijdens de laatste Statenvergadering van het jaar vragen aan Gedeputeerde Staten over de aanhoudende stroom van klachten van reizigers over het Openbaar Vervoer. lees verder

Geld van spoorlijn Heerenveen Drachten ook voor innovatief vervoer

alternatief vervoerwoensdag 28 november 2012 18:13 De ChristenUnie heeft samen met GrienLinks in de Friese Staten met succes ervoor gepleit dat in het alternatieve investeringsplan dat met het geld van de afgeblazen spoorlijn Heerenveen Drachten Groningen (HDG) wordt uitgevoerd, aandacht zal zijn voor innovatieve vormen van Openbaar Vervoer. GS nam de motie over. lees verder

ChristenUnie verbaasd over uitstel extra treinen Leeuwarden-Zwolle

DSCN1732donderdag 08 november 2012 22:44 De ChristenUnie heeft vernomen dat NS niet al in december, maar pas volgend voorjaar met extra treinen gaat rijden tussen Meppel en Leeuwarden. lees verder

ChristenUnie maakt zich sterk voor ’bedrijven-bus’

woensdag 07 november 2012 10:43 De ChristenUnie Fryslân wil dat werknemers worden gestimuleerd om meer gebruik te maken van de bus. Bedrijven en busmaatschappijen kunnen afspraken met elkaar maken over het vervoeren van werknemers van een station naar een halte dicht bij het bedrijf. lees verder

ChristenUnie : Stem dienstregelingen trein op elkaar af

ov foto's 011dinsdag 16 oktober 2012 19:06 Reizigers die in het weekend of in de avonduren met de stoptrein van Arriva van Groningen via Leeuwarden reizen en daarna met de stoptrein van NS naar Zwolle, moeten in 2013 rekening houden met een overstaptijd van bijna een uur op station Leeuwarden. De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie vindt dat onaanvaardbaar en vraagt de verantwoordelijke gedeputeerde Kramer hiertegen in actie te komen. lees verder

ChristenUnie en PvdA willen Station Thialf opnemen in dienstregeling spoor Leeuwarden-Zwolle

ov foto's 010woensdag 19 september 2012 14:16 De Provinciale Statenfracties van de ChristenUnie Fryslân en de PvdA willen dat het ijsstadion Thialf in Heerenveen een vaste stopplaats wordt in de dienstregeling op de spoorlijn Leeuwarden-Zwolle. Nu wordt incidenteel gestopt bij Thialf en dat alleen bij grote evenementen. lees verder

ChristenUnie vraagt naar afspraken over inzet versterkingsbussen na de zomer

1010660vrijdag 17 augustus 2012 08:00 De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie Fryslân wil van Gedeputeerde Kramer weten of er met de busvervoerders goede afspraken zijn gemaakt om ervoor te zorgen dat reizigers ook aan het begin van het schooljaar comfortabel met de bus kunnen reizen. lees verder

Voorrang voor ontwikkeling Drachten bij herverdeling van spoorgeld

SAM_1862woensdag 18 juli 2012 12:14 De ChristenUnie wil dat Fryslân fors inzet op verbetering van de bereikbaarheid en de economische ontwikkeling van Drachten. Daarmee sluit de ChristenUnie aan bij het plan ‘Bestemming Drachten’ van de gemeente Smallingerland. lees verder

Spoor Leeuwarden – Zwolle lijkt beter af met regionale vervoerders

IMAG0018dinsdag 17 juli 2012 10:54 De ChristenUnie wil van Gedeputeerde Staten van Fryslân weten of zij nog steeds met NS zaken willen doen als het gaat om de treinverbinding Leeuwarden – Zwolle, nu blijkt dat de regionale vervoerders meer kunnen bieden. Dat het regionale aanbod beter is, concludeert de commissie Janse de Jonge in het rapport ‘Quo Vadis? lees verder

Eerst praten over spoor Heerenveen Groningen, dan over de Kadernota

1013770.JPGdonderdag 21 juni 2012 16:36 De discussie over het wel of niet aanleggen van een spoorlijn tussen Groningen en Heerenveen wordt nog voor het zomerreces in de Friese Staten gevoerd. Pas als hierover een besluit is genomen, kunnen de Staten zich buigen over de Kadernota 2013. De besluitvorming daarover wordt met een maand uitgesteld. lees verder

ChristenUnie dringt aan op deels aanleggen spoorlijn Drachten

DSC_0968donderdag 24 mei 2012 14:55 De ChristenUnie in de Staten wil dat Fryslân zelfstandig een deel van de spoorlijn Heerenveen Groningen aanlegt, nu bestuurlijk de stekker uit het totale project lijkt te zijn getrokken. ‘Er zijn toezeggingen gedaan en dit deel van Fryslân verdient een goede verbinding via het spoor’, vindt fractievoorzitter Anja Haga. lees verder

Enkel spoor op spoorbrug Zuidhorn geen beletsel voor extra treinen

spoorbrug Zuidhorndinsdag 08 mei 2012 15:31 Een enkelvoudig spoor op de spoorburg Zuidhorn is geen beletsel voor uitbreding van het aantal treinen tussen Leeuwarden en Grningen. Dat staat in antwoorden van Gedeputeerde Staten van Fryslân op vragen van de ChristenUnie hierover. De ChristenUnie pleit al jaren voor uitbreiding van de druk bezette treinverbinding van twee naar vier treinen per uur. lees verder

Met de stoptrein naar Den Haag

P1010006zaterdag 05 mei 2012 12:13 Zo af en toe reis ik met de trein van Leeuwarden naar Den Haag. Wanneer ik aankom zijn er altijd een paar mensen die zich verslikken in hun koffie als ze horen van mijn treinreis. Als ik zeg dat het op zich te doen is, zolang je niet in de stoptrein zit en twee keer over moet stappen, begrijpt men mij uitstekend. lees verder

ChristenUnie wil weten hoe het komt met OV-chipkaart in kleine Friese bussen

ov foto's 013woensdag 11 april 2012 13:30 De provinciale Statenfractie van de ChristenUnie in Fryslân wil weten of het gebruik van de OV-chipkaart in kleine bussen in Fryslân gewaarborgd blijft. Dit naar aanleiding van berichten dat de introductie van de OV-chipkaart in kleine bussen in Groningen is stopgezet. lees verder

Ongerustheid over verdubbeling treinen Leeuwarden-Groningen

treinmaandag 02 april 2012 22:10 ChristenUnie Fryslân maakt zich zorgen over verdubbeling van het aantal treinen tussen Groningen en Leeuwarden nu Gedeputeerde Staten van Groningen lijken af te zien van een dubbelsporige brug bij Zuidhorn. lees verder

Voorstel OV app door Fries Jeugd Parlement aanvaard

Leeuwarden-20120309-00087maandag 12 maart 2012 15:46 Een voorstel van een werkgroep van het Fries Jeugd Parlement (FJP) om een applicatie voor de smartphone te maken ter verbetering van de informatievoorziening in het Openbaar Vervoer, is door het FJP aangenomen. Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben het voorstel vervolgens overgenomen. lees verder

ChristenUnie houdt interpellatie over treinverbinding Leeuwarden-Zwolle

treindonderdag 19 januari 2012 12:38 De ChristenUnie Fryslân twijfelt er sterk aan of de lobby die de Provincie Fryslân voert voor meer treinen per uur tussen Leeuwarden en Zwolle intensief genoeg is. lees verder

Gefaseerde sluiting Station Zwolle biedt kans

1015293.JPGwoensdag 18 januari 2012 21:56 De ChristenUnie vraagt zich af welke kansen er liggen voor de treinreiziger nu NS en ProRail hebben besloten dat station Zwolle niet vier weken dichtgaat in de zomer van 2012. In plaats van een aaneengesloten sluiting zullen de werkzaamheden gefaseerd worden uitgevoerd. lees verder

ChristenUnie: Houdt intercityverbinding naar Zwolle ook buiten spits in stand

IMAG0015zaterdag 14 januari 2012 15:51 De ChristenUnie is bang dat Fryslân in de toekomst buiten de spits wordt afgescheept met twee boemeltreinen per uur naar Zwolle. De snelle verbinding met stops in Heerenveen en Steenwijk vervalt in de plannen van NS vanaf 2015. In dat plan staat nog wel een intercity aangegeven, maar die stopt op alle tussenliggende stations. De ChristenUnie vindt dat onaanvaardbaar en vraagt gedeputeerde Kramer actie te ondernemen. De NS neemt dit jaar een beslissing. lees verder

Nog geen dalurenkaart

maandag 02 januari 2012 16:29 Op 18 november stelde de ChristenUnie Fryslân vragen aan de gedeputeerde naar de mogelijkheden voor het (her)invoeren van een goedkope dalurenkaart in de bussen in Fryslân. Uit het antwoord van Gedeputeerde Staten blijkt dat de provincie zich hiervoor wil inzetten, maar dat de mogelijkheden beperkt zijn. lees verder

Spoorlijn Heerenveen-Groningen is de toekomst

ov foto's 003woensdag 14 december 2011 16:18 De spoorlijn Heerenveen-Groningen is de toekomst. Niet alleen de toekomst van Fryslan, maar de toekomst van Noord-Nederland. Het is namelijk de eerste schakel in de lijn Amsterdam-Hamburg. Veel mensen geven aan dat er een prima busverbinding is tussen Heerenveen en Groningen. Dat is ook zo. lees verder

Fryslân zet lobby door voor meer treinen per uur naar Zwolle

treinwoensdag 30 november 2011 14:19 De provincie Fryslân blijft zich tot het uiterste inspannen om meer treinen per uur te laten rijden tussen Leeuwarden en Zwolle. Dat zei gedeputeerde Kramer vandaag op mondelinge vragen hierover, gesteld door fractievoorzitter Anja Haga van de ChristenUnie. ‘Wy binne de grutste provinsje yn it Noarden mei de measte ynwenners. De minister moat der rekkening mei hâlden’, zei de gedeputeerde. lees verder

ChristenUnie stelt vragen over mislukte lobby uitbreiding treinen Leeuwarden-Zwolle

trein grootdinsdag 22 november 2011 08:13 De ChristenUnie wil van gedeputeerde Kramer weten hoe de lobby voor het verdubbelen van het aantal treinen per uur naar van Leeuwarden naar Zwolle heeft kunnen mislukken. Minister Schultz van Haegen maakte vrijdag bekend dat het bij twee treinen per uur zal blijven. Fractievoorzitter Anja Haga zal hierover mondelinge vragen stellen tijdens de Statenvergadering op 30 november. lees verder

ChristenUnie wil dagkaart terug in busvervoer

IMAG0017vrijdag 18 november 2011 12:17 De provinciale Statenfractie van de ChristenUnie in Fryslân vraagt de gedeputeerde zich sterk te maken voor de terugkeer van de dagkaart in het busvervoer. Veel incidentele reizigers zijn nog niet overgestapt op de OV-chipkaart en vinden de buskaart die te koop is bij de chauffeur in de bus, te duur. In Limburg heeft de vervoersmaatschappij Veolia om die reden de dagkaart opnieuw geïntroduceerd. lees verder

Onvoldoende bussen tijdens piekmomenten

1009472vrijdag 28 oktober 2011 20:18 Het college van de provincie doet te weinig aan het oplossen van piekmomenten in het openbaar vervoer. Op drukke momenten (zoals de eerste dag na de vakantie) rijden er te weinig bussen, waardoor reizigers achterblijven bij de halte. lees verder

OV is zorgenkindje in Fryslân

bruggetjewoensdag 19 oktober 2011 10:36 Het zal moeilijk worden om het openbaar vervoer in Fryslân goed op peil te houden. Er is minder geld beschikbaar en naar verwachting zal de aanbesteding duurder uitvallen. Er is wel een beetje extra geld beschikbaar gesteld in de begroting, maar dat is hard nodig om de klappen op te vangen. De ChristenUnie vindt bereikbaarheid van het platteland een belangrijke voorwaarde voor de leefbaarheid en zal zich blijvend sterk voor het OV maken. lees verder

ChristenUnie stelt vragen over uitblijven van extra bussen na de vakantie

IMAG0017dinsdag 06 september 2011 15:19 Leeuwarden - Veel reizigers met het Openbaar Vervoer in Fryslân lopen deze week forse vertraging op doordat vervoerders nog geen extra bussen hebben ingezet na het vakantieseizoen. Daardoor blijven tijdens de spits veel mensen bij de bushalte staan, wachtend op een volgende bus die soms ook al geen plaats meer biedt. lees verder

ChristenUnie wil extra inspanning van GS voor bereikbaarheid Fryslân in zomer van 2012

IMAG0015maandag 11 juli 2011 17:16 LEEUWARDEN – De ChristenUnie Fryslân wil niet dat toeristen en andere reizigers die met het Openbaar vervoer naar Fryslân reizen, gedupeerd worden door de sluiting van Station Zwolle volgend jaar in juli en augustus. De ChristenUnie vraagt GS om alles in het werk te stellen om overlast voor reizigers te voorkomen. Woensdag stelt de ChristenUnie dit onderwerp aan de orde tijdens de vergadering van PS. lees verder

Provincie moet regie nemen op openbaar vervoer

1010660zaterdag 02 juli 2011 08:00 De Provincie is aan zet om het Friese platteland bereikbaar te houden. Dat blijkt uit een onderzoek van studenten van de Thorbecke Academie in opdracht van de Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie. Het onderzoeksrapport wordt maandag aangeboden aan gedeputeerde Johannes Kramer die openbaar vervoer in zijn portefeuille heeft. lees verder

ChristenUnie maakt zich zorgen over bereikbaarheid van Fryslân in 2012

DSCN1723donderdag 09 juni 2011 13:58 ChristenUnie Fryslân maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van Fryslân bij de wekenlange sluiting van station Zwolle in de zomer van 2012. Fractievoorzitter Anja Haga heeft hierover vragen gesteld aan gedeputeerde Kramer. lees verder

ChristenUnie wil combinatievervoer op het platteland

buszaterdag 04 juni 2011 11:31 De ChristenUnie Fryslân vraagt het college van GS gedegen onderzoek te doen naar de kansen voor combinatievervoer op het platteland. Nu GS heeft besloten het openbaar vervoer in Fryslân in één concessie aan te besteden, lijkt het plan voor combinatievervoer in de ijskast te verdwijnen. Met combinatievervoer worden het openbaar vervoer op het platteland tussen kleinere kernen gecombineerd met andere gemeentelijke vervoersstromen zoals leerlingenvervoer en WMO vervoer. lees verder

Tweede Kamerlid Arie Slob opent station Drachten

DSC_0969maandag 21 februari 2011 16:38 DRACHTEN – Tweede Kamerlid Arie Slob van de ChristenUnie heeft zaterdag het treinstation in Drachten geopend. lees verder

Snel openbaar vervoer naar Dokkum

IMAG0017vrijdag 04 februari 2011 11:04 Wouterswoude – “Er moet een snelle openbaar vervoer verbinding van Drachten naar Dokkum komen. De Centrale As biedt daarvoor een prachtige kans.” Dit zei ChristenUnie lijsttrekker Piet Adema op een verkiezingsavond in Wouterswoude. lees verder

ChristenUnie pleit voor vast daluurtarief in de bus voor heel Fryslân

IMAG0015woensdag 15 december 2010 14:13 LEEUWARDEN – De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie in Fryslân pleit vandaag tijdens de Statenvergadering voor de invoering van een vast tarief voor het dalurenkaartje in alle bussen in Fryslân. Nu hanteren de vervoerders verschillende prijzen waardoor de ene busrit veel duurder uitvalt dan de andere. lees verder

Wat wil de FNP met het OV ?

IMAG0018woensdag 24 november 2010 10:56 Onder het kopje “Verzet tegen vervoerplan Piet Adema”, levert de lijsttrekker van de FNP in Súdwest Fryslân, Gerben Gerbrandy kritiek op het idee van gedeputeerde Adema om gemeenten medeverantwoordelijk te maken voor het openbaar vervoer op het platte land. Gerbrandy vindt dat Adema de bezuinigingen op het openbaar vervoer, “no net samar oer de skutting smite mei.” lees verder

ChristenUnie blij met OV-kortingskaart voor 16- en 17 jarigen in 2010

ArrivaSpurtwoensdag 24 juni 2009 15:28 De ChristenUnie fractie in Provinciale Staten is blij dat schoolgaande jongeren van 16 en 17 jaar in Fryslân ook in 2010 gebruik kunnen maken van de provinciale kortingskaart op het Openbaar Vervoer. In het afgelopen jaar konden jongeren rekenen op een korting van 12,5 % op maand- en jaarkaarten voor het Openbaar Vervoer. lees verder