Cultuur 2011

Nu doorzetten met Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018

vrijdag 23 december 2011 11:06 Labbekakkerig, armetierig, draaierij. Het regende superlatieven tijdens de discussie over het wel of niet doorgaan met de voordracht van Leeuwarden als Kulturele Haadstêd 2018. Voor en tegenstanders van de Kulturele Haadstêd zagen zich geconfronteerd met een halfslachtige motie van de coalitiepartijen CDA, FNP en PvdA waarbij slecht een derde van het ruim 2 miljoen benodigde bedrag werd vrijgegeven in afwachting van verdere acties van de gemeente Leeuwarden. De voorstanders achtten het budget te weinig, tegenstanders vonden elke cent te veel. Het zorgde voor veel rumoer in de Friese Statenzaal. lees verder

Voetpad naar oorlogsmonument aan de N354

Waterlo, oorlogsmonumentvrijdag 11 november 2011 13:10 ChristenUnie Fryslân is ingenomen met het voorstel om een (voet)pad aan te leggen naar het oorlogsmonument dat staat langs de N354. Dit monument is momenteel alleen toegankelijk via een lange omweg door het weiland. Om de toegang te verbeteren heeft Statenlid Ynze de Boer schriftelijke vragen gesteld. Uit de beantwoording blijkt dat een parkeerstrook niet haalbaar is, maar een (voet)pad daarentegen wel. lees verder

ChristenUnie vraagt om betere bereikbaarheid oorlogsmonument langs N354

Waterlo, oorlogsmonumentvrijdag 16 september 2011 12:51 De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie Fryslân pleit voor de aanleg van een extra parkeerstrook bij het oorlogsmonument langs de N354 tussen Woudsend en Balk. Er zijn plannen om de Provinciale weg te verbreden en de ChristenUnie vindt dat een goed moment om de toegankelijkheid van het monument te vergroten door de bereikbaarheid ervan te verbeteren. lees verder