In de media 2015

CU pleit voor meer budget huisvesting statushouders FD, Laat barmhartigheid zwaarder wegen dan angst, aldus Anja Haga LC 24-09-15

PvdA en CU zoeken politieke oplossing huisvesting vluchtelingen FD 15-09-15, FD 14-09-15, RTV NOF 11-09-15

CU wil vluchtelingen in lege gebouwen huisvesten LC 01-09-15 FDBalkster Courant 29-08-15 OFr 28-08-15

CU vraagt GS dringend om betere doorstroming asielzoekerscentra FD 13-08-15

CU&PvdA willen geld geven aan Fier FD, LD 12-06-15

Provincie blijft verantwoordelijk voor sociaal vangnet bij transitie zorg naar gemeenten aldus Ynze de Boer FD 16-03-15

CU wil meer inzet voor oudere FD 03-03-15

CU loopt mee in stille tocht Walk for Freedom als protest tegen mensenhandel FDLC 23-02-15

Friese gemeenten vangen dubbel tal statushouders op in antwoord op vragen van CU Ynze de Boer FD 19-02-15

CU wol fleksibelere regels foar opname asylsikers LC 29-01-15 Omrop Fryslân 27-01-15