In de media 2015

Gedeputeerde Kramer vindt verwarring rond stopzetten subsidie voor agrarisch natuurbeheer vervelend Nw Oogst 22-05-15

CU bepleit ondersteuning schrijnendste gevallen muizenplaag FD 09-02-15 en Boerderij 07-02-15

Friese LTO-Noord vrouwen in gesprek met Provinciale Staten Nieuwe Oogst 31-01-15

CU wil dat provincie boeren helpt met muizenplaag FD 30-01-15 en FD 29-01-15 en soepel omgaat met regels voor dubbel getroffen boeren LC en Bolswards Nieuwsblad 28-01-15

CU pleit voor snel actieplan tegen afbraak veenweide Leeuwarder Courant 23-01-2015

Kamer praat over muizenplaag in Fryslân Leeuwarder Courant 21-01-2015 CU wil schadefonds gedupeerde boeren Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant 20-01-2015 en een muizendebat Nieuwe Oogst 19-01-2015 

Staten willen snel actie in Veenweidegebied Leeuwarder Courant, CU wacht op uitvoeringsnotitie over Veenweidegebied Friesch Dagblad 15-01-2015