Openbaar Vervoer 2015

CU in Staten wil af van knip in de Trekweg

trekvaart N910dinsdag 10 november 2015 13:36 De ChristenUnie wil de Trekweg (N910) tussen Gerkensklooster en Dokkum openhouden voor alle verkeer. Dit in tegenstelling tot Gedeputeerde Staten die van plan zijn om halverwege volgend jaar een afsluiting (knip) in de weg aan te brengen ten zuiden van Kollum. Autoverkeer zou dan een andere route moeten nemen. De ChristenUnie verwacht veel sluipverkeer door de dorpen en vroeg GS het plan van tafel te halen. De Staten waren het unaniem eens met de ChristenUnie en steunden een motie hierover. De gedeputeerde wordt in de motie gevraagd met gemeenten in gesprek te gaan om alternatieven te zoeken om de verkeersintensiteit op de Trekweg omlaag te brengen. lees verder

Vragen van CU over financiële steun van Fryslân aan Qbuzz

ov webmaandag 17 augustus 2015 14:37 De ChristenUnie vraagt hoe Gedeputeerde Staten wil voorkomen dat aanbieders van openbaar vervoer bij de Provincie aankloppen om financiële steun als het even wat minder gaat. Vorige week werd bekend dat gedeputeerde Kramer € 2 ton wil bijdragen voor de aanschaf van zeven luxe bussen door Qbuzz. Volgens de fractie kunnen nu ook andere partijen een beroep doen op de Provincie. lees verder

CU wil duurzaam OV in Zuidoost Fryslân

ov webdonderdag 16 juli 2015 12:46 De komende jaren zullen er vervuilende bussen in Zuidoost Fryslân gaan rijden als het aan Gedeputeerde Staten van Fryslân ligt. De ChristenUnie is hier teleurgesteld over en vraagt zich af of het college wel haar uiterste best heeft gedaan om duurzame bussen te laten rijden. ‘In de aanbesteding voor Openbaar Vervoer in Zuidoost Fryslân zet de provincie in op dieselbussen. Terwijl gas goedkoper en schoner is. Inschrijvers worden helemaal niet uitgedaagd om met duurzame bussen te komen. Onbegrijpelijk.’ Aldus Anja Haga, Fractievoorzitter van de ChristenUnie Statenfractie. lees verder

CU pleit voor soepeler omgaan met vertrektijd van trein

ov foto's 013donderdag 21 mei 2015 13:53 Reizigers uit de richting Groningen die overstappen in Leeuwarden op de trein naar Zwolle moeten te vaak een sprintje trekken om de trein te halen. De krappe vier minuten overstaptijd is voor veel reizigers te kort. Doordat beide vervoerders strikt op tijd vertrekken, gebeurt het vaak dat de trein net voor de neus van de passagiers vertrekt. Dat geldt zeker voor mensen die slecht ter been zijn. Geen goede zaak, vindt de ChristenUnie, die hierover vragen stelt aan de gedeputeerde. lees verder

CU vraagt aandacht voor blinden en slechtzienden in de trein

sterkmaandag 20 april 2015 14:41 Blinden en slechtzienden krijgen onvoldoende informatie om comfortabel van het spoor gebruik te kunnen maken. Zo weten ze niet aan welke kant de deuren opgaan als de trein stopt op een station. Wanneer meer mensen uitstappen is dat geen probleem. Maar wanneer de blinde of slechtziende de enige is die uitstapt, kan dat wel het geval zijn. Met een beetje extra informatie zou dat eenvoudig te verhelpen zijn. De ChristenUnie vraagt gedeputeerde Kramer zich hiervoor in te zetten. lees verder

CU vindt dat PS hadden moeten besluiten over nachttrein Leeuwarden

ov foto's 001vrijdag 17 april 2015 09:33 Een nachttrein in het weekend vanuit de Randstad naar Leeuwarden is volgens gedeputeerde Kramer te duur en komt er daarom niet. Dat staat in de antwoorden van de gedeputeerde op vragen van de ChristenUnie hierover. De ChristenUnie vraagt waarom Kramer deze beslissing zelf heeft genomen, in plaats van het voor te leggen aan de Staten zoals in Groningen en Drenthe is gebeurd. lees verder

CU boos om uitblijven nachttrein Leeuwarden

ov foto's 008maandag 16 maart 2015 11:17 De ChristenUnie Fryslân is boos op gedeputeerde Kramer omdat de nachttrein van de Randstad niet naar Leeuwarden rijdt. In tegenstelling tot Groningen en Assen die wel een nachttrein krijgen. ‘Dit past in een reeks van gebeurtenissen. Als het gaat om spoorbereikbaarheid van Fryslân met de Randstad, loopt Fryslân steeds achteraan. De lobby van Fryslân voor betere spoorbereikbaarheid is niet op orde,’ constateert fractievoorzitter Anja Haga. lees verder

ChristenUnie: een OV-trajectabonnement voor Noord-Nederland

trajectkaartvrijdag 13 maart 2015 09:07 De ChristenUnie in de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe wil één OV-abonnement om met bus en trein te reizen door alle drie de provincies. Dat abonnement moet beter passen bij de wensen van reizigers. lees verder

ChristenUnie wil stationsgebied beter toegankelijk maken voor kwetsbare groepen

ov foto's 016vrijdag 13 februari 2015 10:01 Ouderen, invaliden en kwetsbare groepen moeten net zo gemakkelijk toegang hebben tot het station als ieder ander. Nu het stationsgebied in Leeuwarden ingrijpend op de schop gaat, vraagt ChristenUnie extra aandacht voor deze groep mensen. ‘Denk aan opgangen en overgangen van weg naar wandelgebied. Maar ook aan het in- en uitstappen van trein en bus. Bij het maken van plannen moet je steeds het belang van de minder validen voor ogen hebben,' vindt Anja Haga, fractievoorzitter van de ChristenUnie in Fryslân. De Staten van Fryslân spreken woensdag 18 februari over de reconstructie van het stationsgebied. lees verder

CU lanceert fietsplan voor Afsluitdijk

fyts overhandigingwoensdag 21 januari 2015 12:27 De Statenfractie van de ChristenUnie lanceert op woensdag 21 januari een plan om de Afsluitdijk fietsvriendelijker te maken. De 32 kilometer lange dijk staat op de nominatie voor een flinke opknapbeurt. Een fietspad aan de Waddenzeedijk maakt daar onderdeel van uit. Het bedwingen van de dijk is zelfs voor de geoefende fietser een pittige uitdaging. De ChristenUnie wil dat vereenvoudigen, ondermeer door een wind-mee arrangement in het leven te roepen. 'Toeristen, forenzen en iedereen die maar wil zou verleid moeten worden een keer per fiets over de dijk te gaan,' vindt fractievoorzitter Anja Haga. 'Met deze voorstellen wordt dat wat eenvoudiger.' Een motie om de plannen van de CU te onderzoeken, kreeg steun van de meerderheid van de Staten. lees verder