Landbouw 2015

Communicatie stopzetten subsidie agrarisch natuurbeheer roept vragen op

werkbezoek 011woensdag 29 april 2015 15:30 De ChristenUnie Fryslân stelt vragen omtrent de communicatie over het stopzetten van de probleemgebiedenvergoeding aan boeren. Een flink aantal Friese boeren heeft een aanvraag ingediend voor deze subsidie en krijgt nu nul op het rekwest. De ChristenUnie vreest dat daarmee de animo voor agrarisch natuurbeheer in de probleemgebieden flink kan afnemen. lees verder

CU: compenseer op korte termijn muizenschade zodat boeren niet omvallen

Foto holen en sporenwoensdag 11 februari 2015 12:29 De Provincie Fryslân moet een deel van schade door muizen aan graslandpercelen op korte termijn compenseren om te voorkomen dat boerenbedrijven omvallen. Met het Rijk moeten afspraken gemaakt worden voor cofinanciering van de schade. Daarvoor dient de ChristenUnie Fryslân woensdag 18 februari een motie in tijdens de vergadering van Provinciale Staten. lees verder

CU: Provincie moet iets doen voor dubbel getroffen boeren

foto Anja muizenactiedagwoensdag 28 januari 2015 11:31 Boeren in Fryslân die schade ondervinden door muizen en aan agrarisch natuurbeheer doen, dreigen dubbele getroffen te worden. De muizenplaag dwingt tot het opnieuw inzaaien van land ten gunste van de reguliere bedrijfsvoering. Maar de regelgeving rondom een aantal beheerpakketten voor agrarisch natuurbeheer verbiedt het opnieuw inzaaien van grasland. De ChristenUnie vindt dat de provincie Fryslân soepel met de regels moet omgaan. 'Regels zijn er om het doel te bereiken. Maar als die regels ertoe leiden dat boeren stoppen met agrarisch natuurbeheer dan spannen we het paard achter de wagen,' vindt fractievoorzitter Anja Haga. 'Hoogste tijd dat de provincie in actie komt.' De ChristenUnie stelt hierover vragen aan de gedeputeerde. lees verder

Met vaart aan de slag in veenweidegebied

werkbezoek 013woensdag 21 januari 2015 16:03 Nog voor het zomerreces van 2015 moet Gedeputeerde Staten van Fryslân de uitvoeringsplannen voor het veenweidegebied aan de Friese Staten voorleggen. Zo wil de ChristenUnie de vaart erin houden. 'Het heeft nu lang genoeg geduurd. De streek heeft recht op actie,' vindt Wiebo de Vries van de ChristenUnie. De motie hierover die hij woensdag 21 januari indiende, kreeg steun van de meerderheid van de Staten. lees verder

Tweede Kamerfractie ChristenUnie wil onderzoek muizenplaag

muizenactiedag-tweedefotowoensdag 21 januari 2015 09:36 Kamerlid Carla Dik-Faber heeft staatssecretaris Dijksma opheldering gevraagd over de muizenplaag die Friesland teistert en de boeren aldaar dupeert. Ze wil aanvullend onderzoek naar de oorzaken van muizenplagen. Ook vraagt ze om een meldpunt voor gedupeerde agrariërs en wil ze mogelijkheden onderzoeken om boeren eventueel te compenseren. lees verder

Muizenschade: dit is een ramp voor de getroffen boeren!

Foto holen en sporenmaandag 19 januari 2015 17:10 Anja Haga was maandag 19 januari aanwezig bij de Actiedag Muizenschade in Joure. Ze hoorde daar dat grote oppervlaktes van de graslandpercelen in Zuidwest en Midden Friesland grondig zijn omgewoeld door de muizen. Daardoor is extreme schade opgetreden aan de grasmat en bovenlaag van de percelen. "Dit is een ramp voor de getroffen boeren," constateerde ze. "Er moet nu wat gebeuren." De ChristenUnie heeft in de Tweede Kamer het initiatief genomen voor een overleg met de staatssecretaris over de schade en mogelijkheden om gedupeerde boeren tegemoet te komen. Ook stelde Carla Dik-Faber vragen aan de staatssecretaris. lees verder