Cultuur 2014

CU pleit voor steun aan Bach Academie

muzieknootdinsdag 11 november 2014 14:50 De ChristenUnie in de Friese Staten ziet een belangrijke taak voor de Nederlandse Bach Academie (NBA) in het scouten en opleiden van jong, Fries muzikaal toptalent. Maar de Bach Academie kan deze taak alleen uitvoeren als voor de komende vijf jaar in totaal €1,6 miljoen beschikbaar wordt gesteld om een organisatie op poten te zetten. De ChristenUnie hield woensdag een pleidooi om alvast een deel van het geld vrij te maken in de Begroting van 2015. De Staten van Fryslân wilden niet zover gaan, maar stemden wel in met een motie van de ChristenUnie om de NBA op korte termijn uitsluitsel te geven over de financiële steun die Fryslân wil geven. lees verder

Toch nog ruim baan voor bezoekersplaats bij oorlogsmonument langs N928

Waterlo, oorlogsmonumentvrijdag 26 september 2014 11:45 De lange strijd van ChristenUnie-man Ynze de Boer voor een betere bereikbaarheid van het oorlogmonument bij de N928 ter hoogte van Ypecolsgea lijkt eindelijk voorbij. Gisteravond vroeg de brede meerderheid in de gemeenteraad van Súdwest Fryslân aan het college om een negatief advies van Hûs en Hiem voor de ontsluiting van het monument te negeren. Niets lijkt de aanleg van een bezoekersplaats bij het monument nu nog in de weg te staan. lees verder

Fryslân moet zich inzetten voor behoud van Bach Academie

muzieknootvrijdag 01 augustus 2014 13:18 Het is onzeker of de Nederlandse Bach Academie (NBA) in Fryslân blijft nu bekend is geworden dat zowel de Provincie Fryslân als de gemeente Leeuwarden weigeren subsidie te geven aan de verdere uitbouw van de Academie. De ChristenUnie vindt dat onbegrijpelijk, zeker met het oog op Leeuwarden Kulturele Haadsted 2018. De fractie vraagt de gedeputeerde om alle mogelijkheden te benutten om de NBA in Fryslân te houden. lees verder

Beperk organisatiekosten KH 2018

Ljouwert_KH_2018woensdag 25 juni 2014 10:33 Het geld voor Leeuwarden - Fryslân Kulturele Haadstêd 2018 moet worden besteed aan projecten en niet aan organisatiekosten. Dat signaal gaf de Statenfractie van de ChristenUnie af tijdens de behandeling van de Kadernota 2015. Hoewel de voorbereidingen voor KH 2018 al in volle gang zijn, is niet inzichtelijk hoeveel de organisatie ervan kost. Gedeputeerde De Vries beloofde de ChristenUnie dat deze informatie voor de behandeling van de begroting bij de Staten zal zijn. lees verder

ChristenUnie zet zich in voor monumentenstatus molen Windlust in Burum

burum 2woensdag 12 februari 2014 13:29 De ChristenUnie staat pal achter de actie om de molen Windlust in Burum opnieuw de status van monument te geven. De molen brandde in 2012 af, maar wordt geheel in oude stijl herbouwd. Zonder monumentenstatus is het heel moeilijk voldoende financiën te krijgen voor onderhoud van de molen. lees verder