In de media 2013

Ganzenbesluit is uitgesteld tot 18-12-13 Nieuwe Oogst Nu 27-11-2013

Ganzenbestrijding eerst op orde brengen Friesch Dagblad 27-11-2013 en Jouster Courant 26-11-2013 

Politica Haga loopt stage bij de boer Nieuwe Oogst 26-10-2013 en Friesch Dagblad 24-10-2013 en Leeuwarder Courant 23-10-2013

CU bezorgd over voortbestaan Jonge Landbouwersregeling Friesch Dagblad 05-10-2013 Omrop Fryslân 03-10-2013

Mear omtinken lânbou-enkête Omrop Fryslân 13-08-2013 Groot Sneek 15-08-2013

Ook natuurgebieden verkavelen Friesch Dagblad 15-05-2013

Verkaveling ook in natuurgebieden Omrop Fryslân 14-05-2013

Zorg over recht stikstofuitstoot Leeuwarder Courant 10-05-2013

Ganzenpopulatie beter in beeld brengen Friesch Dagblad 10-04-2013 Leeuwarder Courant 10-04-2013

CU: guozzen oars registrearje Omrop Fryslan 09-04-2013

Onteigening boer om natuur taboe Leeuwarder Courant 28-02-2013

Ruinte voor de melkveehouderij Leeuwarder Courant 20-02-2013