Economie 2012

ChristenUnie stelt budget voor jongeren veilig

woensdag 28 november 2012 16:52 Het budget van € 170.000 uit het programma 'talinten fan jonge minsken' blijft beschikbaar voor projecten die jeugdwerkloosheid tegen gaan en de relatie onderwijs - arbeidsmarkt verstevigen. Een motie van de ChristenUnie hiervoor werd woensdag 28 november door een ruime meerderheid in de Friese Staten aanvaard. Gedeputeerde Staten wilde het geld laten terugvloeien in de reserves van de Provincie. lees verder