Economie 2013

Afwisselend werkbezoek Eurofractie ChristenUnie aan Fryslân

SAM_2738vrijdag 20 december 2013 12:53 Het topsectorenbeleid zoals het Rijk dat uitvoert, leidt tot onzekerheid voor kennisinstituten zoals Wetsus. Die boodschap kreeg Europarlementariër Peter van Dalen mee tijdens zijn werkbezoek aan Fryslân op donderdag 19 december. Het Technologisch Topinstituut voor watertechnologie uit Leeuwarden heeft het oog stevig gericht op Europa als het gaat om duurzame financiering. In Fryslân is naast water ook Agri/Food een topsector. Daarom deed Van Dalen ook Dairy Campus in Leeuwarden aan voor een bezoek. lees verder

Algemene beschouwingen: ChristenUnie zet in op landbouw en sociaal beleid

FrieseVlagwoensdag 06 november 2013 13:56 Laatst sprak ik met Jeroen, een student die bijna klaar is met z’n studie. Scriptie is ingeleverd, het is wachten op het cijfer. Jeroen heeft nog geen werk. Hij oriënteert zich. Hij woont in Leeuwarden, maar zijn huurcontract loopt af. Dus hij moet op zoek naar een nieuwe woonruimte. Ik vraag hem of hij weer iets in de binnenstad zoekt of dat het niet uitmaakt. Antwoord: ik zoek woonruimte in Den Haag. Waarom Den Haag? Jeroen: omdat ik daar centraal zit en meer kans heb op een baan, denk ik. Geen spectaculair voorbeeld. Juist niet. Dit soort voorbeelden kennen we hier teveel. Dat is jammer. lees verder

ChristenUnie wil fondsenportal

29012009846dinsdag 01 oktober 2013 15:23 Ondernemers in Fryslân kunnen straks uit diverse fondsen leningen of subsidies krijgen. De informatie daarover moet via een duidelijk kanaal gecommuniceerd worden, vindt de ChristenUnie. “De website van de provincie moet zo ingericht worden dat iedereen die meer wil weten van één van de fondsen van de provincie direct op de juiste plek terecht komt. Dit moet je dan tegelijkertijd ook goed communiceren in de media. De website moet het ‘fondsenportal’ van de provincie zijn. Doel is dat het geld bij de ondernemers terecht komt”, zegt Statenlid Wiebo de Vries. De ChristenUnie zal hiervoor een motie indienen bij de behandeling van de begroting 2014 in november. lees verder

Samenwerking in Noord Nederland is belangrijk

woensdag 18 september 2013 18:27 Fryslân moet waar mogelijk enthousiast samenwerken met de andere provincies in Noord-Nederland ter vergroting van de welvaart in de drie provincies, vindt de ChristenUnie in de Friese Staten. De fractie heeft daarom volmondig ingestemd met de Noordervisie 2040, een visie op de ruimtelijk economische ontwikkelingen in het noorden, die woensdag 18 september op de agenda van Provinciale Staten stond. Wel vroeg de ChristenUnie aandacht voor de wijze waarop de Noordervisie tot uitwerking komt. “Kom met meetbare doelen en een planning”, vroeg Statenlid Wiebo de Vries aan Gedeputeerde Staten in een motie. lees verder

ChristenUnie wil afspraken over aantal koopzondagen

Winkelstraatvrijdag 06 september 2013 11:38 De ChristenUnie wil dat de provincie ervoor zorgt dat gemeenten onderling afspraken maken over het aantal koopzondagen. De partij stelt daarom vragen aan het college van Gedeputeerde Staten. Gemeenten mogen sinds 1 juli jl. zelf bepalen of en wanneer zij koopzondagen instellen. ‘Zonder onderlinge afspraken bestaat de kans dat alle gemeenten elke zondag de winkels openen. Voor kleine winkeliers is dat financieel niet op te brengen’ zegt ChristenUnie-statenlid Wiebo de Vries. ‘Wij willen voorkomen dat de middenstand in Fryslân verdwijnt.’ lees verder

ChristenUnie vraagt Provincie om extra inzet voor Fryslân Fairtrade in 2015

maandag 12 augustus 2013 20:08 Het loopt bepaald geen storm als het gaat om Friese gemeenten die Fairtrade gemeente willen worden. Een klein jaar nadat de campagne hiervoor is gestart, heeft nog geen enkele gemeente zich definitief als Fairtrade gemeente aangemeld. Fryslân wil in 2015 Fairtrade provincie zijn, maar daarvoor moet naast de provincie ook de helft van de Friese gemeenten Fairtrade zijn. Tot nu toe zijn dat er slechts twee. De ChristenUnie vraagt gedeputeerde Poepjes welke actie ze onderneemt om het proces vlot te trekken. lees verder

Input Kadernota 2014 Anja Haga

woensdag 03 juli 2013 17:56 Toen ik maandag terugdacht over de gang van zaken rond het NUONgeld kwam de volgende zin bij me naar boven: ‘Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen.’ (Lucas 6:31)
Stel, iemand zegt: ik heb een geldpotje en daar wil ik goede dingen mee doen. Je mag een cadeau uitzoeken. Zeg maar wat je wilt en wat het kost. Je levert je wensenlijstje in en hoort niets. Maar op zaterdagochtend lees je de krant en wat zie je? De gulle gever heeft zelf allemaal cadeaus uitgezocht, en het grootste deel van het potje opgemaakt. Hoe zou dat voelen? Je voelt je bekocht. Zo wil je niet behandeld worden. Helaas behandelt het provinciebestuur de friezen wel zo als het gaat om NUON-geld. Het is een farce. lees verder

Geld van en voor de Friezen

Eurosdinsdag 02 juli 2013 10:46 De laatste weken staat het NUON-geld volop in de belangstelling. Nu de Friese economie een impuls kan gebruiken wil het college van Gedeputeerde Staten 300 miljoen investeren. Het NUON-geld is bijeengebracht door onze pakes en beppes. Het is op de bank gezet zodat hun kinderen en kleinkinderen er voordeel van zullen hebben. Een appeltje voor de dorst in barre tijden. Gezien de economische recessie en stijgende werkloosheid is dit zeker het moment om een hap te nemen van het appeltje. Maar komen de Friezen er zelf ook nog aan te pas? lees verder

Fryslân moet meedoen met actieplan Ondernemersvriendelijk aanbesteden

werk bannerwoensdag 26 juni 2013 15:00 Diverse kennisinstellingen en de Provincies Groningen en Drenthe participeren in het actieplan Ondernemersvriendelijk Aanbesteden, maar de Provincie Fryslân is niet vertegenwoordigd. De Statenfractie van de ChristenUnie in Fryslân vindt dat jammer en stelt hierover schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten. Het actieplan is een initiatief van MKB-Nederland Noord, werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord, Bouwend Nederland Noord en de Kamer van Koophandel Noord-Nederland. lees verder

In gesprek met ondernemers in Hallum

DSC01663woensdag 08 mei 2013 16:50 Op uitnodiging van ondernemers en de gemeenteraadsfractie van de ChristenUnie in Ferwerderadeel waren Anja Haga en Wiebo de Vries woensdag 8 mei op bezoek bij ondernemers in Hallum. In september vorig jaar stelde de ChristenUnie Statenfractie vragen aan GS nadat bleek dat de bereikbaarheid van ondernemers in Hallum op het bedrijventerrein Doniaweg steeds moeizamer werd. De ondernemers constateerden dat de gemeente geen permanente oplossing biedt om de bereikbaarheid te verbeteren. Daarom wenden ze zich tot de Staten. lees verder

Wurkje foar Fryslân

vrijdag 26 april 2013 13:42 De Provincie wil € 300 miljoen pompen in de Friese economie. Maar hoe dat precies wordt gedaan en welke plannen en projecten daarvoor in aanmerking komen is niet duidelijk. Daarom diende de ChristenUnie tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 24 april een motie in om nog voor de Kadernota 2014 met een set van wegingsfactoren te komen waaraan ingediende plannen getoetst kunnen worden. De motie haalde het net niet en werd met 20 stemmen tegen en 19 voor verworpen. lees verder

Evenveel kansen voor kleine en grote ondernemers bij nieuwbouw IJshal Leeuwarden

afbeelding schaatsersdinsdag 19 maart 2013 17:04 De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie heeft met succes gepleit voor gelijke kansen voor grote en kleine ondernemers bij de nieuwbouw van de IJshal Leeuwarden. In een gesprek met de wethouder van de gemeente Leeuwarden, zal gedeputeerde Hans Konst erop aan dringen dat dat de aanbestedingscriteria zodanig worden opgesteld dat grote en kleine bedrijven mee kunnen dingen. Lokale en regionale ondernemers krijgen daardoor evenveel kansen. Dat beloofde hij de Staten op woensdag 20 maart tijdens de vergadering van Provinciale Staten. Het liefst had de ChristenUnie bij voorbaat de lokale en regionale ondernemers een preferente positie gegund, maar dat blijkt juridisch niet haalbaar. Maar door voorwaarden in de aanbesteding kan wel zodanig worden gestuurd dat ook de kleinere ondernemers een deel van het werk voor hun rekening kunnen nemen. Woensdag besloten de Staten € 10 miljoen beschikbaar te stellen voor de realisatie van de IJshal in Leeuwarden. lees verder

Meer ruimte voor duurzaam ondernemen in MKB

Millenniumdoelstellingendinsdag 05 maart 2013 12:26 Het midden- en Kleinbedrijf in Fryslân wil wel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), maar het ontbreekt hen veelal aan kennis en financiële middelen. De ChristenUnie dient daarom een initiatiefvoorstel in om een kennisplatform op te richten en ondernemers te helpen. Dat platform moet van en voor bedrijven zijn. Voor de Provincie is vooral een initiërende rol weggelegd. Ook zou binnen de Provincie Fryslân een duidelijk aanspreekpunt moeten zijn voor zowel MVO als ook Millenniumdoelen en Fair Trade projecten. Nu lopen de projecten nog te veel door elkaar. lees verder

CU stelt vragen over slechte positie MKB in aanbesteding wegenprojecten

DSCN2618.JPGdinsdag 26 februari 2013 18:50 Het lijkt erop dat het Friese Midden- en Klein Bedrijf (MKB) nauwelijks kans heeft om te participeren in de grote Friese wegenprojecten. De ChristenUnie vindt dat in strijd met gemaakte afspraken en vraagt Gedeputeerde Staten om opheldering tijdens de vergadering van Provinciale Staten op woensdag 27 februari. lees verder