Sociaal Beleid 2014

Extra geld voor Jeugdzorg in Fryslân

samenwoensdag 10 december 2014 10:56 Fryslân geeft nog eens bijna € 2 miljoen extra aan de Friese gemeenten om wachtlijsten in de jeugdzorg per 1 januari 2015 te voorkomen. Dat zei gedeputeerde Schokker vanmorgen op vragen van de ChristenUnie tijdens de vergadering van Provinciale Staten. Met het geld doet Fryslân een uiterste inspanning om de overdracht van de Jeugdzorg van de provincie naar de gemeenten goed te laten verlopen. De ChristenUnie heeft steeds aangedrongen op die ‘warme overdracht’. lees verder

ChristenUnie: doorstart Sionsberg mogelijk met hulp uit Den Haag

De_Sionsberg_dinsdag 09 december 2014 18:37 De ChristenUnie wil dat minister Schippers haar uiterste best doet om een doorstart van ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum mogelijk te maken. De ChristenUnie gelooft in zorg dichtbij. lees verder

CU: Geen uitgeprocedeerde asielzoeker op straat

Asielzoekers-4992donderdag 04 december 2014 15:05 De Statenfractie van de ChristenUnie vindt dat in Fryslân niemand zonder bed, bad of brood mag zijn. Dat geldt ook voor kwetsbare burgers zoals uitgeprocedeerde asielzoekers. De fractie wil van gedeputeerde Schokker weten of er in Fryslân voldoende opvangcapaciteit is en stelt daarom schriftelijke vragen. lees verder

Fractie ChristenUnie leeft mee met personeel Sionsberg en inwoners Dokkum e.o.

De_Sionsberg_vrijdag 28 november 2014 15:11 De ChristenUnie in Fryslân leeft diep mee met het personeel van ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum dat door het faillissement van Zorggroep Pasana zonder werk komt te zitten. De fractie volgt de ontwikkelingen op de voet om een deel van de zorg in Dokkum te continueren. Op vragen van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie aan minister Schippers van VWS zegt deze helaas vooralsnog geen extra inspanning te doen om het ziekenhuis open te houden. Volgens de minister komt de continuïteit van zorg niet in gevaar. Wel wil de minister, indien gewenst, met het bestuur van het ziekenhuis in gesprek. lees verder

Zorg over Jeugdzorg blijft: Spoedvragen en interpellatie

ov foto's 008donderdag 20 november 2014 16:05 De overgang van Jeugdzorg van de provincie naar de gemeenten leidt waarschijnlijk tot een veel langere wachttijd voor jongeren die zorg nodig hebben. Dat verwacht de ChristenUnie naar aanleiding van een ronde tafelgesprek met directeuren uit diverse geledingen van Jeugdzorg in Fryslân. Het gesprek maakte onderdeel uit van een werkbezoek van fractieleider Arie Slob van de ChristenUnie en de Statenfractie aan Jeugdhulp Fryslân op woensdag 19 november. De ChristenUnie stelt naar aanleiding van dit gesprek spoedvragen aan de gedeputeerde en heeft ook een interpellatie hierover aangekondigd. lees verder

Jeugdzorg goed blijven volgen

2005_0816DijkPixb0002vrijdag 14 november 2014 13:34 De provincie Fryslân blijft de komende tijd goed in de gaten houden hoe de gemeenten omgaan met hun nieuwe verantwoordelijkheid voor de Jeugdzorg. Een motie hiervoor van de ChristenUnie in de Staten van Fryslân kreeg woensdag brede steun. Provinciale Staten vergaderden woensdag over de Begroting 2015. lees verder

Gert Jan Segers tijdens werkbezoek aan Fryslân in gesprek met bekeerde asielzoekers

gert jan segers wb nov 2014vrijdag 07 november 2014 23:13 Asielzoekers die zich van moslim tot christen bekeren hebben het moeilijk in het asielzoekerscentrum. Pesterijen door medebewoners zijn aan de orde van de dag en ook de kinderen worden daarbij niet gespaard. Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) weet ervan maar doet er weinig aan. Tweede Kamerlid Gert Jan Segers van de ChristenUnie sprak met een aantal asielzoekers uit Drachten tijdens een werkbezoek aan Fryslân op vrijdag 7 november. Aan het werkbezoek nam ook de Statenfractie van de ChristenUnie deel. lees verder

ChristenUnie wil meer uit zorgeconomie halen

iStock_000020673198Largevrijdag 26 september 2014 11:38 Fryslân vergrijst, evenals de rest van Nederland. Dat zorgt voor nieuwe economische ontwikkelingen en werkgelegenheid. Fryslân wil daarop inzetten door het Friese Midden- en KleinBedrijf (MKB) en de zorg dichter bij elkaar te brengen. Daarvoor wil Fryslân bijeenkomsten organiseren om projecten op gang brengen tussen zorg en MKB. De ChristenUnie vindt dat daar nog wel een tandje bij kan en pleitte in een amendement voor een hoger ambitieniveau. lees verder

Schokker bevestigt afspraak: Jeugdzorg wordt schoon overgedragen

samenvrijdag 26 september 2014 10:42 De Jeugdzorg wordt ‘schoon’ overgedragen aan de gemeenten op 1 januari 2015. Dat beloofde gedeputeerde Schokker opnieuw aan de Staten naar aanleiding van vragen van Ynze de Boer (CU) in de Statenvergadering van woensdag 24 september over oplopende wachtlijsten in de Jeugdzorg. lees verder

ChristenUnie ongerust over toename wachtlijsten Jeugdzorg

2005_0816DijkPixb0002vrijdag 19 september 2014 13:50 De wachtlijsten bij Jeugdhulp Fryslân en het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling en Huiselijk geweld (AMKH) nemen fors toe. De ChristenUnie in de Staten van Fryslân zijn hier ongerust over. ‘De Provincie moet dit oplossen,’ zegt Statenlid Ynze de Boer. ‘Vanaf 1 januari zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdzorg. Zij moeten met een schone lei kunnen beginnen. Daar horen geen wachtlijsten bij.’ lees verder

CU vindt bereikbaarheid en eerlijk werk belangrijke thema's in Kadernota

Rolstoel-mantelzorg-nbb_foto_715637_650x433woensdag 25 juni 2014 15:26 Beleidsarm en weinig ambitieus. Zo kwalificeerde Anja Haga de Kadernota 2015 tijdens de laatste Statenvergadering op 25 juni. Maar dat was deze keer geen kritiek. 'Het is helemaal niet de bedoeling dat Gedeputeerde Staten in het verkiezingsjaar nog met allerlei nieuwe plannen komen', zei ze. 'Wij komen zelf wel met mooie ideeën.' Om een aantrekkelijke provincie te zijn, moet Fryslân blijven investeren in eerlijk werk en in bereikbaarheid via wegen, spoor en water, vindt de ChristenUnie. 'Wij geloven dat iedereen gelijke kansen moet hebben om zijn talenten te ontwikkelen. Vanuit het principe de naaste liefhebben als jezelf.' lees verder

Antidiscriminatie en belangenbehartiging in de zorg moeten bij Provincie blijven

Verzorgingshuis vaagdonderdag 19 juni 2014 11:16 De ChristenUnie wil dat de Provincie zich blijft inzetten voor belangenbehartiging in de zorg. Ook antidiscriminatie is een taak van de Provincie en moet dat blijven. Dat betoogde Ynze de Boer tijdens de Statenvergadering van woensdag 18 juni. De meerderheid van de Staten vindt dat deze taken op termijn door de gemeenten kunnen worden uitgevoerd. De Boer heeft er een hard hoofd in: 'Gemeenten stelle no al dúdlik dat hja dizze taken net oernimme sille. Net omdat dit net mear nedich is, mar omdat it bûten harren wetlike taak fâlt'. lees verder