Sociaal Beleid 2013

Meer aandacht voor landbouw en sociaal beleid

dinsdag 05 november 2013 10:36 De provincie Fryslân moet meer investeren in landbouw en sociaal beleid. Dat vindt de ChristenUnie in de Staten van Fryslân. De ChristenUnie denkt daarbij concreet aan het investeren in onderhoud van beeldbepalende boerderijen, het ondersteunen van de innovatiekracht van agrariërs en een regeling om jong gehandicapten aan een baan te helpen. “We zijn enthousiast om € 300 miljoen in de Friese economie te pompen. Maar dan moet dat wel ten goede komen aan iedereen”, vindt fractievoorzitter Anja Haga. Woensdag besloten Provinciale Staten tot het instellen van een fonds voor het investeringsprogramma Wûrkje foar Fryslân. lees verder

Input Kadernota 2014 Anja Haga

woensdag 03 juli 2013 17:56 Toen ik maandag terugdacht over de gang van zaken rond het NUONgeld kwam de volgende zin bij me naar boven: ‘Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen.’ (Lucas 6:31)
Stel, iemand zegt: ik heb een geldpotje en daar wil ik goede dingen mee doen. Je mag een cadeau uitzoeken. Zeg maar wat je wilt en wat het kost. Je levert je wensenlijstje in en hoort niets. Maar op zaterdagochtend lees je de krant en wat zie je? De gulle gever heeft zelf allemaal cadeaus uitgezocht, en het grootste deel van het potje opgemaakt. Hoe zou dat voelen? Je voelt je bekocht. Zo wil je niet behandeld worden. Helaas behandelt het provinciebestuur de friezen wel zo als het gaat om NUON-geld. Het is een farce. lees verder

NUON geld ook voor mensen met arbeidshandicap

maandag 01 juli 2013 17:28 Het NUON geld moet ook worden ingezet om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Dat vindt de ChristenUnie in Provinciale Staten van Fryslân. De Sociale Werkvoorziening zit in zwaar weer door bezuinigingen van zowel Rijk als gemeenten. Het wordt daardoor steeds moeilijker voor mensen met een arbeidshandicap om aan een baan te komen. lees verder

Meer ruimte voor duurzaam ondernemen in MKB

Millenniumdoelstellingendinsdag 05 maart 2013 12:26 Het midden- en Kleinbedrijf in Fryslân wil wel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), maar het ontbreekt hen veelal aan kennis en financiële middelen. De ChristenUnie dient daarom een initiatiefvoorstel in om een kennisplatform op te richten en ondernemers te helpen. Dat platform moet van en voor bedrijven zijn. Voor de Provincie is vooral een initiërende rol weggelegd. Ook zou binnen de Provincie Fryslân een duidelijk aanspreekpunt moeten zijn voor zowel MVO als ook Millenniumdoelen en Fair Trade projecten. Nu lopen de projecten nog te veel door elkaar. lees verder