Landbouw 2012

Einde aan het op slot zitten van veehouderijen

HPIM4812donderdag 28 juni 2012 14:55 Dankzij een motie van de ChristenUnie komt er een einde aan het op slot zitten van veehouderijen in Natura 2000 gebieden. Er komt een verordening veehouderijen, stikstof en Natura 2000, en er komt een stikstofdepositiebank. De motie is op 26 juni ingediend tijdens de Statenbespreking van de Nota Natuur, en overgenomen door de gedeputeerde. lees verder