Openbaar Vervoer 2014

Fryslân gaat voor extra Sprinter op zaterdag

ov foto's 011vrijdag 14 november 2014 13:49 De dienstregeling van Leeuwarden naar Zwolle in het weekend laat te wensen over. Slechts twee keer per uur gaat een trein richtig de Randstad, waarvan één stoptrein. De ChristenUnie in de Friese Staten vindt dat te weinig en vraagt de gedeputeerde om actie. Een meerderheid in de Staten is het met de ChristenUnie eens. lees verder

Opinie: Financiële steun voor Qbuzz. Kan dat?

ov webvrijdag 19 september 2014 11:42 Vervoerder Qbuzz vraagt het provinciebestuur 2 miljoen euro om zijn vloot bussen in Zuidoost-Friesland te kunnen vervangen. Dit jaar wordt een verlies van 1,5 miljoen op de concessie geleden. Minder mensen pakken de bus vanwege de vertragingen door de vele wegwerkzaamheden door Leeuwarden, zegt Qbuzz. Bovendien is de jaarlijkse indexatievergoeding vrijwel op nul gesteld terwijl de kosten voor personeel en diesel elk jaar stijgen. lees verder

CU vraagt naar resultaten Friese Zomerdagkaart in OV

ov foto's 021vrijdag 12 september 2014 21:14 De ChristenUnie wil van Gedeputeerde Kramer weten wat de resultaten zijn van de proef met de zomerdagkaart in het Openbaar Vervoer in Fryslân. Op basis van de resultaten van de Zomerdagkaart heeft de gedeputeerde eerder toegezegd met de vervoerders te zullen spreken over een dagkaart voor het hele jaar. De ChristenUnie heeft daar meermalen voor gepleit. De Zomerdagkaart kon vanaf juli tot eind augustus in het Friese OV worden gebruikt. lees verder

ChristenUnie wil actievere aanpak zwartrijders Arriva-treinen

ov foto's 011vrijdag 22 augustus 2014 07:58 De ChristenUnie wil dat de zwartrijders op de Arriva-treinen actiever worden aangepakt. Volgens de partij loont het voor reizigers om zwart te rijden, omdat er weinig wordt gecontroleerd. De partij wil daarom dat het college maatregelen neemt. ChristenUnie-statenlid Anja Haga: 'Er zijn reizigers die de boete van 35 euro zien als reiskosten die makkelijk terug te verdienen zijn. Hierdoor loopt de vervoerder inkomsten mis wat invloed kan hebben op de prijs van een kaartje. Dus de eerlijke reiziger draait er uiteindelijk voor op. Dat kunnen we niet laten gebeuren.' lees verder

Nieuwe kansen voor snelle spoorverbinding met Randstad dankzij motie CU

ov foto's 002dinsdag 01 juli 2014 19:51 NS, ProRail, de provincies en het Rijk moeten samen een quick scan maken met kosten en baten van maatregelen die mogelijk zijn voor het substantieel verkorten van de reistijd vanaf de Randstad naar het noorden, oosten en zuiden van Nederland. Dat is het resultaat van een aangenomen motie van Carla Dik-Faber van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. De Statenfractie heeft in het verleden al vele malen gevraagd om snelheidsverhogende maatregelen op het spoor naar het Noorden. 'De gedeputeerde moet in actie komen om deze toezegging maximaal te verzilveren. Deze kans moeten we niet laten glippen,' zegt Anja Haga. lees verder

CU vindt bereikbaarheid en eerlijk werk belangrijke thema's in Kadernota

Rolstoel-mantelzorg-nbb_foto_715637_650x433woensdag 25 juni 2014 15:26 Beleidsarm en weinig ambitieus. Zo kwalificeerde Anja Haga de Kadernota 2015 tijdens de laatste Statenvergadering op 25 juni. Maar dat was deze keer geen kritiek. 'Het is helemaal niet de bedoeling dat Gedeputeerde Staten in het verkiezingsjaar nog met allerlei nieuwe plannen komen', zei ze. 'Wij komen zelf wel met mooie ideeën.' Om een aantrekkelijke provincie te zijn, moet Fryslân blijven investeren in eerlijk werk en in bereikbaarheid via wegen, spoor en water, vindt de ChristenUnie. 'Wij geloven dat iedereen gelijke kansen moet hebben om zijn talenten te ontwikkelen. Vanuit het principe de naaste liefhebben als jezelf.' lees verder

Geld uit TEN-T fonds gebruiken voor spoor Leeuwarden-Bremen

ov foto's 001woensdag 25 juni 2014 15:02 Geld uit het Europees transportfonds TEN-T kan goed worden gebruikt voor realisatie van de spoorlijn van Leeuwarden via Groningen naar het Duitse Bremen. Dat zei Anja Haga tijdens de behandeling van de Kadernota 2015 in Provinciale Staten van Fryslân. Een motie hiervoor kreeg steun van de Staten. lees verder

CU pleidooi voor dagkaart in OV vindt bijval

ov foto's 017donderdag 19 juni 2014 10:18 De ChristenUnie heeft met succes gepleit voor het invoeren van een dagkaart in het Openbaar Vervoer in Fryslân. Een motie daarvoor kreeg brede steun van alle partijen met uitzondering van CDA, SP en GrienLinks. lees verder

Opinie: waar blijft de Friese spoorlobby?

ov foto's 008maandag 12 mei 2014 09:00 Het kabinet past in heel Nederland het spoor aan (met het beveiligingssysteem ERTMS) zodat er snellere treinen kunnen rijden, en treinen dichter op elkaar kunnen rijden, maar het noorden wordt overgeslagen. Waar blijft de Friese actie? lees verder

Kansen voor doorgaande spoorlijn met Duitsland

IMAG0015vrijdag 25 april 2014 13:12 De Provincie Fryslân blijft zich inzetten voor een doorgaande spoorverbinding tussen Leeuwarden en Duitsland. Dat blijkt uit antwoorden van Gedeputeerde Staten op vragen van de ChristenUnie. lees verder

Lobby snelle trein blijft maar focus op verkorten wachttijd Zwolle

ov foto's 008woensdag 23 april 2014 11:39 De noordelijke provincies blijven zich inzetten voor ERTMS voor het spoor. Dat zegt gedeputeerde Johannes Kramer op vragen van de ChristenUnie Statenfractie in Fryslân. Op de korte termijn ligt de focus op het verkorten van de stoptijd van de trein in Zwolle. Die bedraagt nu nog 12 minuten. Veel te lang, vindt de gedeputeerde. lees verder

Provincie moet zicht houden op goede klachtenafhandeling in openbaar vervoer

ov foto's 018dinsdag 15 april 2014 12:17 Door het opheffen van het onafhankelijk klachtenbureau voor openbaar vervoer in Fryslân heeft de Provincie onvoldoende zicht op de klanttevredenheid van de reiziger. Dat vindt de ChristenUnie ongewenst. De ChristenUnie vraagt daarom aan het college om maatregelen te nemen zodat ze zicht houdt op de afhandeling van klachten door vervoerders. lees verder

ChristenUnie zeer teleurgesteld over spoorplannen kabinet

trein grootmaandag 14 april 2014 08:18 Er komt geen snelle trein van de Randstad naar Leeuwarden en Groningen. Op 11 april heeft het kabinet bekend gemaakt dat ze kiest voor invoering van ERTMS op grote delen van het spoor in de Randstad en op spoorlijnen richting Arnhem, Almelo en Vlissingen. Noord-Nederland wordt niet genoemd. De ChristenUnie is hier zeer teleurgesteld over. Vooral omdat het Friese college in een brief in november 2013 nog liet weten afspraken met het Rijk te hebben gemaakt over de invoering van ERTMS richting het Noorden. De ChristenUnie Statenfracties van Groningen, Drenthe en Fryslân gaan mondelinge vragen stellen in de komende Statenvergaderingen. lees verder

ChristenUnie niet voetstoots akkoord met opheffen klachtenlijn OV

IMAG0018maandag 17 februari 2014 10:50 De Statenfractie van de ChristenUnie in Fryslân wil eerst inzicht in het aantal klachten en de aard ervan, voordat besloten wordt tot het opheffen van het onafhankelijk klachtenbureau Openbaar Vervoer. Volgens Gedeputeerde Staten is de klachtenstroom na een piek in 2007 opgedroogd. GS danken dat aan verbeterde dienstverlening van de aanbieders van Openbaar Vervoer en vinden een onafhankelijk klachtenbureau om die reden niet meer nodig. De ChristenUnie is daar niet zo zeker van. lees verder

Geen vertraging bij uitbreiding aantal treinen

DSCN1729woensdag 12 februari 2014 16:45 Over drie jaar rijden er op het baanvak tussen Leeuwarden en Meppel vier treinen per uur. Dat schrijven Gedeputeerde Staten van Fryslân op vragen van de ChristenUnie. lees verder

Eerst knooppunt op spoor Zwolle oplossen voor andere investeringen

DSCN1729dinsdag 14 januari 2014 15:54 De ChristenUnie is er niet gerust op dat het vergroten van de bereikbaarheid van Leeuwarden via het spoor voldoende prioriteit heeft voor NS en Prorail. Uitlatingen van NS-regiodirecteur Noordoost Ineke van Gent over het onderzoek naar snelheidsverhogende maatregelen op het spoor richting Groningen zijn daar debet aan. lees verder

ChristenUnie blijft alert op goede dienstregeling voor treinen

IMAG0015woensdag 08 januari 2014 15:22 De ChristenUnie blijft er alert op dat de dienstregeling van Arriva treinen niet leidt tot extra lange wachttijden op station Leeuwarden. Gedeputeerde Staten zeggen in antwoord op vragen van de ChristenUnie met Arriva in gesprek te gaan. "Wy binnen drok dwaande om ta ferbetteringen te kommen", aldus GS. Tegelijkertijd geven GS aan dat de ruimte om aanpassingen te doen beperkt is omdat het gaat om aansluitingen van treinen van verschillende vervoerders. lees verder