Lieuwe van der Pol

Lieuwe van der Pol (21-5-1953) was al zo’n zestien jaar actief in de gemeentelijke politiek voordat hij in januari 2020 in Provinciale Staten kwam. In de gemeenteraden van Sneek en later Súdwest-Fryslân hield hij zich onder meer bezig met ruimtelijke ordening. Veel van de regels op dit gebied worden echter door de provincie vastgesteld. Door zitting te nemen in Provinciale Staten kan Van der Pol over deze regels meepraten en beslissen. Hij houdt zich in Provinciale Staten dan ook bezig met ruimte en landbouw.

Al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw is Van der Pol betrokken bij de RPF, een van de politieke voorgangers van de ChristenUnie. Voor hem is de keuze voor deze partij duidelijk: ,,Ik zag de noodzaak om als christen mijn verantwoordelijkheid te nemen voor het bestuur van de gemeente, en nu het bestuur van de provincie. Wij hebben de taak datgene te doen wat nodig is, vanuit de liefde van Christus. Dat is natuurlijk wel eens lastig in te vullen, want wat is er bijvoorbeeld precies christelijk aan een debat over ruimtelijke ordening? Ook dan gaat het om het invullen van Gods schepping en dus denken we er extra goed over na. Ik hoop dat we over dertig jaar kunnen zeggen dat we in onze provincie de goede kant op zijn gegaan en dat onze beslissingen daaraan bijgedragen hebben.”

Van der Pol is getrouwd, heeft zes kinderen en verschillende pleegkinderen. Hij is jarenlang docent geweest op ROC Friese Poort. In september 2019 ging hij met pensioen, waardoor hij nu veel tijd heeft voor allerhande vrijwilligerswerk. Hobby’s? ,,Ik ben een verwoed zeiler en ik fiets graag.”